Софтуер

Eureka – прецизна и реалистична машинна симулация

CIO Media

ДиТра, центърът за 3D решения на ТехноЛогика, е представител за България на Roboris - производител на Eureka - система от авангардни софтуерни приложения за реална 3D симулация на всички видове металорежещи машини с CNC управление и за програмиране на роботи на базата на инструментални пътища, създадени от различни CAM системи.

С това партньорство екипът на Центъра продължава развитието на своите компетенции и изпреварващо предоставя на индустриалните фирми възможности, които те все повече ще търсят, за да използват ефективно и пълноценно своите CNC машини - пълна машинна симулация и управление на роботи за изпълнение на обработващи операции.

Eureka
Иновативният софтуер е изцяло собствена разработка на компанията Roboris, което позволява персонализация на всички нива. В последно време в портфолиото на компанията намериха място и решения за производство с добавяне на материал (Additive Manufacturing), а също и средства за оптимизация на инструменталните пътища

Eureka – прецизна и реалистична машинна симулация


Eureka G-code

Eureka – прецизна и реалистична машинна симулация

Точна и реалистична машинна симулация
  • Eureka симулира реалния G-код, който ще бъде изпратен към машината независимо как е бил създаден той (ръчно или генериран от CAM система).
  • Симулиране на отнемането на материал в реално време с проверка за колизии на инструмента с обработвания детайл и закрепващите приспособления.
  • Eureka поддържа всички видове машини и може да емулира всички популярни CNC контролери, включително Heidenhain, Fanuc, Siemens, Haas, Fagor, Okuma, Mazak, MoriSeiki, Num, OSAI, Z32, Fidia, Selca. Възможно е да бъдат добавени и други контролери.
  • Перфектна интеграция на Eureka с CAMWorks. Трансфер на цялата технологична информация, създадена от CAM системата към Eureka.

Eureka Robot
Софтуер за програмиране и симулация на роботи

Eureka е водещо приложение за управление на роботи за фрезоване от много години. То дава възможност да се обработват детайли със сложна форма и големи габарити, комбинирайки гъвкавостта на 6-осните индустриални роботи с надеждната технология на машинните центрове с CNC управление.

Eureka конвертира APT кода, генериран от CAM системата, в програма за 6 или повече осна роботизирана клетка чрез специален модул за постпроцесиране. По време на този процес Eureka изчислява оптималните движения на робота и допълнителните външни оси, симулирайки всички аспекти на обработката.

Софтуерът открива проблеми като сингулярност, колизии, излизане от лимитите на осите и предлага мощни и лесни за употреба инструменти за преодоляването им. Колизиите се изчисляват, като се вземат предвид всички елементи, участващи в процеса на обработка.

Eureka Chronos - софтуер за оптимизиране на подавателната скорост за машини с CNC. Той оптимизира програмите G-код чрез алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за поддържане на постоянно натоварване на инструмента и равномерно отнемане на материала. Същевременно се запазва оригиналната траектория на инструмента, създадена от CAM системата.

ДиТра - център за 3D решения на ТехноЛогика
ул. "Софийско поле" № 3
тел. 02 / 91 91 2/ в. 777
[email protected]
www.ditra.bg

X