Софтуер

3DEXPERIENCE®: Платформата на бъдещетo, с която можете да работите днес

CIO Media

Облачната бизнес платформа 3DEXPERIENCE® свързва хора, идеи, данни и решения в единна интерактивна среда. 3DEXPERIENCE® е много повече от дизайн и инженеринг. Тя е създадена на базата на бизнес опит и добри практики.

3DEXPERIENCE®: Платформата на бъдещетo, с която можете да работите днес

Нарастващото портфолио от приложения предоставя мощни технологии в платформа, която служи на вашите специалисти да създават и управляват разработването на продукти. Ресурсите, с които разполагате, дават възможност да ускорите темпото на продуктовите иновации и да насърчите сътрудничеството между мултидисциплинарни екипи. 3DEXPERIENCE® предоставя необходимите инструменти и среда на всеки човек от екипа, в зависимост от отговорностите и ролята му в организацията по целия път от идеята до готовото изделие.

3DEXPERIENCE®: Платформата на бъдещетo, с която можете да работите днес

Потребителите на настолен SOLIDWORKS могат автоматично да изпращат актуализации на моделите си към платформата, вместо да използват имейл или друг софтуерен продукт, без да се притесняват от загуба на промените. Облачното съхранение помага да се избегне рискът от липса на синхронизиране на ревизии при гарантирано спазване на вътрешнофирмените стандарти и нормативни изисквания.

Не на последно място 3DEXPERIENCE променя начина на взаимодействие между екипите и клиентите. Позволява сигурно споделяне на данни и колаборация от всяко място, по всяко време и на всяко устройство за бързо съгласуване и разрешаване на казуси. Лицензирането и достъпът до бизнес платформата 3DEXPERIENCE се осъществява посредством строго профилирани роли, които осигуряват специфични инструменти, достъп и права. В зависимост от длъжността на потребителя в платформата, администратор присъединява допълнителни роли, така че всеки член на екипа да разполага с необходимите ресурси за изпълнение на служебните си задължения.

СРЕД ОСНОВНИТЕ И НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ РОЛИ В БИЗНЕС ПЛАТФОРМАТА 3DEXPERIENCE СА:

3D CREATOR
Предоставя изчерпателни възможности за 3D проектиране и моделиране директно в уеб браузър без необходимост от предварително изтегляне и инсталиране.

3D SCLUPTOR
3D моделиер за създаване на ергономични повърхнини бързо и лесно. С него модифицирате и комбинирате форми и повърхнини, създавате усъвършенстван и функционален естетически дизайн.

PROJECT PLANNER
Позволява динамично управление на бизнес процесите, чрез които ръководителите, клиентите и заинтере- сованите страни получават актуална информация за напредъка на проекта, статуса на задачите и използваните ресурси. Предоставя инструменти за добавяне на зависимости, актуализиране на времеви линии и етапи, за да бъдат проектите под контрол.

SOCIAL BUSINESS ANALYST
Осигурява възможност за бързо вземане на по-добри решения, като събирате, сравнявате и анализирате информация и показатели с вашия екип. Благодарение на огромната онлайн база данни с източници на съдържание проследявате и анализирате тенденции, изпращате съобщения в реално време.

PRODUCTION ENGINEER
Оптимизира планирането и разпределението на ресурсите чрез разработване на подобрени работни процеси. Разполага с инструменти за мониторинг на работните потоци, намаляване на времето за престой, повишаване на ефективното използване на машините и точността на разходите.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Добре познатата функционалност на широко разпространения настолен SOLIDWORKS CAD в комбинация с мощни уеб базирани решения и сигурно и удобно управление на данни в облак, чрез които да ускорите проектирането.

DRAFTSIGHT
Усъвършенстваната 2D и 3D CAD система позволява да създавате, редактирате, преглеждате и споделяте лесно, бързо и ефективно всеки DWG файл.

NC PRISMATIC & MILL TURN MACHINE PROGRAMMER
Ускорява NC програмирането и управлението на металорежещи машини, инструменти и приспособления. Лесно създаване на оптимизирани инструментални пътища за редуциране на излишните движения и грешките, премахване колизиите и максимално увеличение на използването на машините.

STRUCTURAL MECANICAL ENGINEER
Цялостно напълно интегрирано в 3DEXPERIENCE® решение за симулация и структурен анализ на поведението на продуктите в реални експлоатационни условия. Оптимизира процеса на одобрение на финалния проект още на етап проектиране, предотвратявайки по-късната преработка без необходимост от скъпо струващи прототипи.

Според длъжността най-честите комбинации от роли за изпълнението на задълженията са:

3DEXPERIENCE®: Платформата на бъдещетo, с която можете да работите днес

За потребители с технически профил ролята COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR (CII) осигурява инструменти за прецизен и ефективен контрол на критични бизнес данни в организацията и възможност за подобряване на ефективността и оптимизиране на производствените процеси чрез цялостното управление на ревизии, версии и работни потоци.

ДиТра - център за 3D решения на ТехноЛогика
ул. "Софийско поле" № 3
тел. 02 / 91 91 2/ в. 777
[email protected]
www.ditra.bg

X