Софтуер

А1 предоставя цялостни решения като услуга

CIO Media

Зад крайния продукт стоят усилията на една "добре смазана машина"

Борислав Симеонов, старши директор "Информационни технологии и дигитална трансформация" на А1
Профил
Борислав Симеонов има близо 20 години опит в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Започва кариерата си в А1 през 2002 г. като част от екипа на дирекция "Информационни технологии". През следващите години заема различни ръководни постове в областта на финансите и информационните технологии. През април 2016 г. поема ръководството на дирекция "Информационни технологии и услуги", а от октомври 2016 г. става старши директор "Информационни технологии и дигитална трансформация" и член на Лидерския екип на А1.
Борислав Симеонов притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и специализация от INSEAD Executive Education на тема "Стратегии във време на дигитални промени" (Strategy in the Age of Digital Disruption).


Огромните инвестиции на телекомите за развитие на 4G и 5G мрежи изискват намиране на приходи не само от потребителския сегмент (масовите потребители), но и от бизнес клиентите. Каква е стратегията на А1 за предоставяне на ИТ услуги на бизнеса?
През последните години А1 изключително активно разширява своето портфолио от услуги, тъй като основният бизнес на един класически оператор вече не е достатъчен, за да постигне сериозно и здравословно развитие. Затова А1, от една страна, активно работи по изграждането и стартирането на 5G мрежа, която към края на март вече покриваше над 75 градове и курорти с фокус върху по-големите градове, за да получат потребителите качествена свързаност от ново поколение.

Паралелно работим и по разработването и предлагането на ИТ решения, като нашата концепция е все повече да предоставяме тези решения като услуга. Един класически интегратор прави проект за внедряване на даден софтуер, но след това клиентът трябва да се грижи за инфраструктурата, за назначаването на хора, които не само да обслужват нея и приложенията, но да ги развиват във времето, за да носят добавената стойност, от която всъщност има нужда предприятието.

Нашият подход е с фокус върху клиентите - ние предлагаме решение от типа Managed Service. Проучваме нуждите на клиента, внедряваме решението, отговаряме за поддръжката, както и за адаптиране на решението при промяна в бизнес средата или конкретните условия на клиента.

Проучвате ли тази среда при клиента преди внедряване на ERP решение като тези на SAP например?
А1 разполага с много силен екип от SAP консултанти, които познават добре бизнеса по вертикали. Когато отидем при клиента, ние не доставяме просто софтуер, а можем да го консултираме относно добрите практики в неговата област, така че да има най-големи ползи във всички направления на бизнеса си чрез модулите на системата производство, финанси, QA, контролинг и т.н. По този начин с едно ERP решение клиентът не само дигитализира своя бизнес, а и печели много допълнителни ползи. Сред тях са намаляване на себестойността (разходите), оптимизиране продължителността на процеси, но също се създават възможности за нови приходи.

Когато нашите екипи отидат при клиента, ние можем да му предложим не просто ERP система. ERP "живее" в хетерогенна среда, в която има разнообразни модули, включително логистични, PoS терминали и други. Все повече компании имат уеб магазини и платформи за е-търговия. Ние имаме капацитет, умения и съответните продукти да осигурим всички тези модули, за да може ERP системата да функционира правилно и да осигурява нужния на мениджърите цялостен поглед върху дейността на компанията.

Основният ни приоритет е да препоръчваме cloud-native решения. Те разполагат с всички предимства на едно облачно приложение - да се мащабира (скалира) лесно, да има над 99% availability. Същевременно ние сме гъвкави и когато клиентът има специфични изисквания, например организацията е от бранш с по-строги регулации, налагащи специфични ограничения, предлагаме и решения on-premise, т.е. инсталации върху тяхната инфраструктура. Подходящ пример за това е мащабното внедряване на SAP S/4HANA, което направихме в Пощенска банка и стартирахме в началото на май. Знаете на колко стриктни регулации трябва да отговарят институциите в банковия сектор. Разбира се, прилагаме и хибридни модели, комбинирайки публични и частни облаци с инсталирано на място оборудване.

Популярната тема за дигиталната трансформация изисква експертиза и опит по отношение на множество технологии, системи и приложения. До каква степен помогна сключеното стратегическо партньорство със SAP и какви области обхваща ?
Партньорството ни със "SAP България" e фокусирано основно върху предлагането на ERP системите - SAP Business One и SAP S/4 HANA. Освен отличните решения, разработени от SAP, друг основен принос на SAP са т.нар. най-добри практики, оптимално лицензиране на решението. Освен това можем да разчитаме на колегите от SAP в трудни и специфични ситуации, така че да предоставим най-доброто разрешаване на конкретния проблем на клиента.

По отношение на дигитализацията и решенията, които предлагаме в тази област, А1 разполага с вътрешни екипи, които специализират в предоставянето на уеб присъствие. Разработваме и внедряваме мобилни приложения, онлайн магазини, изграждане на уебсайтове от типа, представящ дейността на компанията. Стартирайки от това ниво, стигаме до завършени решения, свързани с автоматизация на съществуващи техни процеси, като работим с някои от най-известните решения за RPA. Също така предлагаме възможност за testing automation. Когато се правят промени в средата, се налага бързо да валидираш дали всички приложения и процеси работят коректно, като по този начин се скъсява времето за излизане на пазара и задействането на нови функционалности.
Нашето предимство е, че А1 е изключително разпознаваем бранд, стабилна компания. За един потенциален клиент е много по-лесно да се довери и да използва именно от нас решения, от които ще зависи целият му бизнес.

Освен това А1 е част от по-голяма международна група, което ни осигурява достъп до изключително богат набор от know-how услуги и ресурси. А1 развива дейност и в Австрия, Словения и Хърватия, които са с една идея по-напред по отношение на дигитализацията. В тези държави пазарите са по-зрели и съответно имаме източник на знания как и с какви инструменти се правят проекти за дигитализация. "А1 България" е стартирала своето дигитално "пътешествие" и се надяваме скоро да достигнем до етап, в който наше внедряване да бъде пожелано и реализирано в Австрия например.

Какъв тип клиенти могат да се възползват от SAP ERP решенията, които А1 предлага?
Сред клиентите ни са финансови институции, ритейл компании, производствени предприятия, както и фирми от редица други сектори. В даден момент дори става предизвикателство разнообразието от бизнеси със специфични проблеми, с които се сблъскват нашите специалисти.

Освен към големи клиенти и проекти, за които е предназначена системата SAP S/4 HANA, се насочихме и към SAP Business One, защото потенциалът на пазара на малки и средни фирми е много голям. Освен това ние сме компания, която има отлични взаимоотношения с такива фирми чрез телекомуникационните си услуги. Изградили сме си начин на работа с тях, изградили сме доверие помежду си. За нас е важно да предоставим на тези клиенти повече услуги, които да им помогнат да са успешни в своя бизнес.

За малка компания, която досега е разчитала на решение, оставено на "доизживяване", решението да премине към SAP ERP е сериозна крачка напред. На първо място, то им дава поглед към най-добрите практики в съответната вертикална индустрия, както и къде се намира тяхната компания спрямо тези практики.

Дигиталните услуги, които се предлагат на клиентите от "A1 България", са обединени в отделни домейни в ИТ дирекцията на компанията. Но хората, отговарящи за отделните направления, много често работят съвместно. Ще дам пример. Ако при даден клиент внедрим ERP система, а клиентът иска тя да е свързана с неговата платформа за е-търговия, се включва и нашият екип в тази сфера, който осъществява интеграцията. Всичко това обаче се случва "зад сцената", за клиента контактните хора винаги са едни и същи, не се налага да общува и да обяснява на различни екипи. Клиентът вижда цялостното решение, но зад това стоят усилията на много различни екипи.
В организации, в които внедряваме специализирани решения, съответстващи на специфични техни нужди и изисквания, изключително много ни помага използването на адекватни концепции и технологии. Методологията DevOps, предоставяща CI/CD, ранно откриване на дефекти и проблеми, възможност за чести промени без прекъсване на услугата в комбинация с модерни SW Frameworks и Micro service архитектура осигурява непрекъсваемост на бизнеса на партньорите ни и им дава възможност да предоставят стабилен продукт/услуга на техните клиенти.

По отношение на разработките за SAP - каква е специализацията на вашите екипи - адаптиране, развитие на API към други системи?
Нашите екипи правят одит на състоянието на клиента (инфраструктура, приложения, мрежи). На базата на този одит излизаме с препоръки, които могат да покриват области като подобряване на интеграцията между различни модули до създаване на конкретни модули "по мярка" за съответния клиент. Нашите развойни инженери могат да създават мобилни приложения или модули, покриващи специфични нужди на клиента, разширяване на съществуващи интеграции, автоматизиране на работни процеси, които преди това са се извършвали ръчно. Ако все още има документи на хартия, документооборот може да бъде сканиран, разпознат и реализиран дигитално.
Екипът от софтуерни инженери на A1 вече разполага с над 200 инженери, занимаващи се основно с разработване на софтуер, с целия цикъл, свързан с поддръжката на този софтуер, с доставката на нови функционалности. Имаме и "старши архитекти", които да разпознаят правилно проблема на клиента и да предложат адекватно решение. В края на краищата няма значение точно колко си дигитален и колко съвременна технология използваш, ако това, което правиш, не решава конкретен проблем и не носи полза на клиента.

Затова ние предлагаме на клиентите Managed service, с времето се е доказало, че при този вариант добавената стойност за клиента е най-голяма, тъй като се избягват много скрити разходи. Като техен партньор ние се ангажираме, че за даден период ще предоставяме конкретната услуга. При други компании в сектора може да се достави само софтуер, а след това да започнат да се проявяват различни проблеми с ресурси, интеграция с други системи, трябват още квалифицирани хора за поддръжката и т.н.

Ако даден хардуер или софтуер е внедрен, но не се използва пълноценно или не носи ползи, въпрос на време е той да бъде спрян. Това е причината понякога добри идеи и намерения да не се реализират в добри проекти. Смея да твърдя, че А1 досега винаги е била от успешната страна на "уравнението".

Работим с много млади хора в ИТ екипа. Това, от една страна, е предизвикателно, защото трябва да им се обръща повече внимание да се развиват и да могат да взимат решения самостоятелно, но, от друга страна, ангажираността и отдадеността на тези хора е изключително висока, духът в екипа е на "суперниво".

Интервюто взе Владимир Владков

Съдържание от А1

X