Сигурност

Micro Focus Access Manager – контролиран и защитен достъп до приложенията

CIO Media

Много от компаниите по света разчитат на различни приложения, някои от които са отдавна разработени и вече са остарели, но все още са нужни, а други са модерни и уеб базирани. Тези разнообразни приложения трябва да бъдат интегрирани, като бъде осигурена възможност за делегиране на правомощия за достъп на отделните потребители. Решението Access Manager на Micro Focus предоставя именно такава възможност за връзка между облачни и интранет приложения, като осигурява метод за безпроблемно еднократно вписване и контрол на достъпа за всички потребители.

Коя е компанията Micro Focus?
Днес Micro Focus е една от най-големите компании за разработка на решения за киберсигурност и за управление на ИТ среди с над 40 години опит в тази област. Основана през далечната 1976 година. Оттогава досега Micro Focus придоби множество големи технологични компании като NetIQ, Novell и Suse, а през 2017 г. се обедини с HPE Software. Портфолиото на Micro Focus обхваща решения, които покриват почти всички вектори и потребности на потребителите им в ИТ сферата. 98 от компаниите от Fortune 100 в света вече са клиенти на Micro Focus.

Micro Focus е сред лидерите при решенията за дигитална трансформация. Компанията предоставя корпоративни DevOps решения, решения за управление на хибридни ИТ среди, решения за киберсигурност, както и решения за прогнозни ИТ анализи.

Micro Focus е най-новият технологичен партньор на КОМПЮТЪР 2000, чието портфолио включва широк спектър от решения в сферата на киберсигурността. Българската ИТ компания разполага с екип от сертифицирани инженери, специализирани в тестове, инсталации и поддръжка на решенията на Micro Focus.

Micro Focus Access Manager - решение за еднократно вписване и защитен достъп до приложенията
Поддържайки различни стандарти за делегиране на права за достъп, Micro Focus Access Manager дава възможност на организациите да споделят лична информация в мрежата, облака и чрез мобилни устройства сигурно и удобно. Тъй като предоставянето на сигурен достъп изисква различна информация в различните случаи, софтуерът на Micro Focus се адаптира към правилното ниво на идентификация на потребителя въз основа на измерения риск за бизнеса.

Micro Focus Access Manager предоставя еднократно вписване и сигурен достъп до приложения както в локалната мрежа, така и в облака. Потребителите, изискващи вписването, могат да се намират навсякъде - в офиса, на отдалечено място или в движение, като могат да получат достъп от всяко устройство, което използват. За целта Micro Focus Access Manager поддържа Federation стандартите за делегиране на права за достъп до съвременни приложения и услуги, а същевременно запазва най-добрите шлюзови (Gateway) възможности за достъп до всичко останало.

Освен еднократно вписване и контрол на достъпа, Micro Focus Access Manager включва и вградена функция за анализ, базиран на риска, както и възможност за използване на технология за двуфакторна идентификация. По този начин организациите могат да поддържат по-опростена методология за достъп до приложения, когато рискът е малък, и да адаптират изискванията за вписване, когато рискът е висок или среден. Решението се внедрява бързо и лесно и не изисква сериозна допълнителна поддръжка, за да функционира с пълния си капацитет.

Access Manager осигурява мобилен шлюз за достъп с един клик до остарели уеб приложения

© Micro Focus

Access Manager осигурява мобилен шлюз за достъп с един клик до остарели уеб приложения


За организации, които все още не разполагат със страница за еднократно вписване на техните служители, Micro Focus Access Manager предлага персонализирана според нуждите им, както и с мини портал. Те могат да бъдат настроени според изискванията на конкретното приложение и регулациите, създадени от самата организация. Иконите на приложенията могат да се конфигурират и адаптират към средата, в която се използват, а всичко това изисква минимално време и опит.

Основни предимства на системата
Micro Focus Access Manager е подходяща за предоставяне на еднократно вписване и сигурен достъп до уеб базирани приложения. С богат набор от вградени функции, опростен дизайн и възможността за интегриране с други решения на Micro Focus, Access Manager позволява на организациите да избегнат сложни и изолирани (т.нар. силозирани) конфигурации. С него те могат да правят "повече с по-малко", осигурявайки бърз и удобен достъп за потребителите, като същевременно запазва личната информация защитена.
Micro Focus Access Manager дава възможност на организациите да постигнат:
  • Сигурен достъп в рамките на цялата организация - това е цялостно решение за контрол на достъпа, което предоставя еднократно вписване към модерни услуги с поддръжка на SAML, WS-Federation, WS-Trust, OAuth и OpenID стандарти, както и приложения и услуги без Federation поддръжка.
  • Бърз успех на мобилната стратегия. Независимо дали се нуждаете от еднократно вписване за вътрешно-разработените корпоративни мобилни приложения или за старите уеб приложения, Micro Focus Access Manager е решение на казуса. Този софтуер разполага както с SDK инструментариум, който позволява делегиране на дадено приложение към разработчиците му, така и с мобилен шлюз (gateway), който осигурява достъп с един клик до наследени (legacy) уеб приложения на мобилни платформи, като цялата конфигурация се постига за броени часове, а не за дни и дори седмици. Във всеки частен случай можете да внедрите функции за контрол на идентичност и достъп, без да докосвате "back-end" конфигурацията на приложенията си.
  • Повишаване едновременно на сигурността и удобството. Micro Focus Access Manager разполага с вграден, базиран на риска, механизъм за вписване, който позволява на организациите да адаптират процеса на идентифициране на своите потребители въз основа на измерено ниво на риска. Така потребителите получават лесен достъп до среди с нисък риск, а изискванията за идентификация се увеличават при ситуации с по-висок риск.
  • Интеграция с други продукти за идентичност, контрол на достъпа и киберсигурност на Micrо Focus. По този начин организациите могат да предоставят удобен достъп на потребители, които имат нужда от такъв, като същевременно се предпазват от потребители, които не трябва да имат достъп до ресурсите. Micro Focus Access Manager защитава както от заплахи с прекомерен достъп "отвътре" в организацията, така и отвън, от нежелан достъп от външни лица.


Ключови функционалности
Организациите използват решения за контрол на достъпа, за да интегрират достъпа до своите приложения и услуги във всичките си бизнес среди, независимо къде се съхраняват потребителските данни. Federation и Gateway функциите на Micro Focus Access Manager позволяват на компаниите да свържат своите облачни и интранет приложения и им предоставят метод за безпроблемно еднократно вписване в приложенията. Сред ключовите функции на Micro Focus Access Manager са:
■ Пълна поддръжка за Federation имплементации, използвайки SAML, OAuth, OpenID Connect, WS-Federation и други стандарти;
■ Графичен инструмент и конфигурируем портал за вписване позволяват персонализирано брандиране на портала и конфигурация на икони на приложенията, които ще се достъпват от потребителите;
■ Възможност за инсталиране върху виртуална среда, независимо какъв хипервайзор се използва (внедряване в почти всяка среда);
■ Интеграция по подразбиране с Microsoft SharePoint и Office 365 Enterprise;
■ Предоставяне на пакет за разработка на софтуер за вписване за iOS устройства;
■ Вградена функционалност за анализ и оценка на риска, която осигурява функции за вписване в дадена среда на базата на измерения риск;
■ Интеграция по подразбиране с Advanced Authentication Framework решение, което поддържа широк спектър от методи за идентификация;
■ Централизирано управление на политики (за прилагане на права за ролево-базиран достъп);
■ Вграден мобилен достъп за потребители, използващи смартфони (iOS и Android), на които е необходим достъп до съответни приложения;
■ Функции за одобрение на права за достъп от администратор на решението.

Защо да изберете Micro Focus Access Manager?
Решението Access Manager на Micro Focus дава възможност на организациите да интегрират както съвременни, така и наследени (legacy) уеб базирани приложения. В допълнение към множеството опции за делегиране на правомощия при опити за достъп, решението позволява еднократно вписване към приложения, благодарение на своя графичен потребителски интерфейс (GUI), без да е необходими промяна на съответните приложения или да се наложи писане на сложен програмен код за интеграция.

Micro Focus Access Manager включва вградени функции за определяне на риска, които не изискват сложна конфигурация, като същевременно предоставят начин за персонализиране на вписването на потребителите въз основа на голямо разнообразие от параметри, включително контекст, поведение в миналото, местоположение при опита за достъп, време и дата на опита или дори от кое устройство е направен опитът. Улеснен графичен интерфейс позволява на организациите за няколко минути да мигрират политиките си за контрол на достъпа от тестова към работна среда.

Micro Focus Access Manager се адаптира към правилното ниво на идентификация на потребителя

© Gerd Altmann от Pixabay

Micro Focus Access Manager се адаптира към правилното ниво на идентификация на потребителя


Със своята адаптивна архитектура и интеграция с Micro Focus Identity Manager и Micro Focus Sentinel, Micro Focus Access Manager осигурява цялостно решение за управление на идентичности, контрол на достъпа и киберсигурност за интранет, облачни и мобилни приложения.

С гъвкав и компактен дизайн и с висока производителност, Micro Focus Access Manager e продукт, лесен за внедряване и привеждане в работен режим, с малки системни изисквания. Като част от продуктова линия, която защитава, следи и управлява достъпа до ценни ресурси, Micro Focus Access Manager може да стане основен компонент в интегрираната IAM стратегия.

Решенията за киберсигурност на Micro Focus са достъпни за клиентите у нас от КОМПЮТЪР 2000 България.

X