Сигурност

Защитата на личните данни е основен фактор за растежа на бизнеса

Иван Гайдаров

Начинът на съхранение и употреба на личните данни е един от най-важните въпроси за потребителите, а приемането на законодателства като GDPR показват, че те искат да имат възможно най-голям контрол върху своята информация, защото не се доверяват на това как компаниите оперират с нея. Изследванията показват, че 79% от потребителите са загрижени за сигурността на данните си, особено след ръста на пробивите в корпоративни системи през последните години. Това означава, че компаниите трябва непрекъснато да преоценяват и актуализират своите политики и стратегии за поверителност на данните.

Ако не вярвате, разгледайте тази статистика:

· Само 25% от потребителите смятат, че компаниите обработват личните им данни отговорно.

· Само 10% от потребителите вярват, че имат пълен контрол върху личните си данни.

· 69% от потребителите смятат, че компаниите са уязвими за кибератаки.

· Близо 70% от потребителите търсят честност и прозрачност при работата с личните им данни, когато решават на кои компании да се доверят.

· 42% от потребителите смятат, че компаниите трябва ясно да обясняват политиките си за законово съотвествие

· 72% от потребителите смятат, че компаниите съхраняват по-сигурно данните им от държавата.

Ясно е, че бизнесът носи голяма отговорност не само да защитава данните на своите клиенти, но и да споделят своите стратегии. Изграждането на доверие и задържането на клиентската база зависи от това доколко една компания може да защити нейните данни, но и от това как успява да комуникира политиките си за сигурност.

Имайки предвид това, ето пет области, които трябва да присъстват в стратегиите за сигурност на данните, събрани от Forbes:

Мониторинг

Процесът по подсигуряване на данните започва с наблюдение за потенциални заплахи. Компаниите трябва да знаят какви данни притежават и къде се съхраняват те. В крайна сметка не можете да предпазите нещо, ако дори не знаете къде се намира то. Постоянното наблюдени на клиентските данни дава възможност на организациите да бъдат едни гърди пред зловредните играчи.

Тестване

Какво бихте направили, ако системата ви е пробита? Как бихте ограничили щетите? Създайте план за регулярни тестове на вашата система за киберсигурност. Това може да включва проверки на място на различни софтуери или упълномощени атаки срещу системата, за да видите как реагира тя, а и вашите служители. Тестовете могат да очертаят проблеми и слабости във вашите системи, което ще ви позволи да нанесете навременни корекции, преди истинска атака да удари.

Законодателно съответствие

Вашият план за киберсигурност трябва да отговаря на променящите се разпоредби, особено в области като поверителността на личните данни. При успех на вече приети законодателства като GDPR, подобни инициативи ще зачестят, което означава, че компаниите трябва да са подготвени да отоговарят на нови изисквания. Спазването на законодателно съответствие не само помага на организациите да избягват големи глоби, но също така показва на потребителите, че са наясно с предизвикателствата пред киберсигурността и работят за максимална защита на техните данни.

Прозрачност

Клиентите искат да са наясно как компаниите събират, използват и защитават техните данни. За да спечелите доверието им, трябва да сте прозрачни по отношение на киберсигурността. Създайте систематизиран план за комуникация на вашите политики за сигурност, включващ редовно информиране на потребителите за мерките, които се предприемат за подсигуряване на техните данни, както и възможност те да заявят отказ за обработка на личната им информация.

Актуализации

Само защото веднъж сте направили план за киберсигурност, не означава, че сте се подсигурили завинаги. Хакерите и технологиите непрекъснато се развиват и планът ви за киберсигурност трябва също да се адаптира към новите условия. Актуализирайте своя софтуер и устройствата си до послена версия, редовно оценявайте подхода си към сигурността и бъдете гъвкави. Винаги трябва да обмисляте възможностите за бъдещи заплахи и да се адаптирате по подходящ начин.

Киберсигурността, особено що се отнася до личните данни, е от решаващо значение за съвременните клиенти. За да постигнат лидерство в своята индустрия и да изградят доверие и лоялност у потребителите, компаниите трябва да разработят силна стратегия за защита на техните данни, която непрекъснато бива тествана и адаптирана.

X