Проекти

Да локализираме по-лесно бедстващ в планината

Владимир Владков

С развитието на мобилните комуникации нарастват очакванията към тяхната локализираща функционалност и подпомагане на екипите за спешна помощ, което в много случаи спасява човешки животи. Днес обществото все повече разчита на бързи, ефикасни и базирани на данни реакции при бедствия и аварии. Ако бъдат оборудвани с най-съвременните инструменти и технологии, спешните екипи от медици, полицаи и пожарникари могат да оперират по-синхронизирано и да подобрят резултатите от всяка спасителна операция. Но дали 5G може да помогне на тези екипи да спасяват животи и да предотвратяват по-тежки последствия.

Системите за критични комуникации поставят по-стриктни изисквания към мрежата по отношение на надеждност, устойчивост и отказоустойчивост в сравнение с търговските мрежи. Тези системи трябва да работят заедно с обществени мрежи за услуги, а това неминуемо води до някои ограничения.

Подобренията, обещавани от 5G, като ниска латентност, смарт сензори и периферни изчисления, могат да помогнат за повишаване на безопасността чрез предоставянето на по-бърз пренос на данни и справяне с някои от предизвикателствата, свързани с остарелите системи.

В повечето случаи екипите за спешна помощ трябва да са мобилни. Точните карти в градовете и прецизната навигация, която насочва екипите за спешна помощ към точните места на произшествията, допълнителната информация като планове на сгради за локализиране на хора, попаднали в капана на пожар, както и мигновено достъпните медицински картони за пациенти, нуждаещи се от комплексни грижи, могат да имат критично важен принос за успеха на спасителната мисия. А след като спешните екипи вече са на място, те могат да споделят в реално време оперативна информация с командния център, където да се вземат правилните решения според актуалната обстановка.

Предоставянето на тази възможност се улеснява, ако спешните екипи са оборудвани с 5G мобилни устройства. С новите предимства на 5G събирането на данни ще става по-бързо и по-лесно при различни сценарии - от видеозаписи на място чрез носими камери до показания от електрокардиограмата на жертва на сърдечен удар. Събирането и предаването на тези данни в реално време чрез усъвършенствана богата на мултимедия комуникация като 5G заедно с автоматизиране на критични действия може да даде на реагиращите по-ефективни инструменти за откриване и реагиране на сложни инциденти.

С възможността за свързване на сензори и задвижващи механизми за комуникация с улично осветление, пешеходни пътеки и контролния център пътят на линейка до спешен случай може да бъде освободен с помощта на 5G. Възможността за сканиране на пациент, предаване на рентгенови лъчи и ангажиране в разговор в реално време с лекари преди пристигането може да подобри триажа и да осигури правилното лечение при прехвърляне.
5G свързаността може да допринесе за изграждането на ситуационната информираност, от която се нуждаят екипите за спешна помощ, които реагират, когато участват в сложна аварийна ситуация като сблъсък на няколко превозни средства на оживена магистрала. Първото превозно средство, пристигнало на мястото, може да изпрати видеозаписи до животоспасяващи екипи от пожарната и болницата, а не просто да предоставя устни оценки. Същевременно същите данни могат да помогнат на екипа за управление на трафика на магистралата да коригира сигнализацията, за да пренасочи трафика от магистралата по алтернативни маршрути. В перспектива 5G може да се използва и за дистанционно управление на роботи и дронове, изпълняващи високорискови мисии, потенциално минимализиращи заплахите за хората.

Кризата с COVID-19 засили и без това спешната нужда от нови технологии за екипите за спешна помощ. Със здравни услуги под безпрецедентен натиск използването на 5G телемедицина може да позволи на спешните медици да подкрепят ранно триажа, докато лекарите извършват дистанционна диагностика. Преди кризата фокусът върху телемедицината намекна за силата на дистанционното здравеопазване, за да се възползва значително от спешните мерки, особено ако е задействано от 5G. За по-уязвими или отдалечени общности 5G свързаността може да подкрепи пациентите и реагиращите по различни начини, от осигуряване на незабавен достъп до медицински записи или съвети до оценка на приоритетите, като например дали да се изпращат парамедици, до предоставяне на инструкции за първа помощ чрез видео и др.

Всичко това обаче е валидно в гъсто населени градски райони или магистрали, на които осигуряването на 5G покритие е по-реалистично, включително заради по-височките честоти, предназначени за 5G мрежите. Същевременно в труднодостъпни и планински райони мобилното покритие не е толкова наситено, като там в най-добрия случай телефон на пострадал може да бъде засечен само от една клетка. От технологична гледна мрежите 5G би трябвало да подобрят точността на засичането на това местоположение спрямо 4G. Към момента плановете за стартиране на 5G обаче са фокусирани върху по-големите градове и работа на клетките на по-високи честоти (3,6-3,8 GHz), което би подобрило по-прецизното локализиране на човека в беда.

Нормативните изисквания
От правна гледна точка какво може и трябва да се промени в нормативната уредба, за да се улеснят екипите на организации като Планинска спасителна служба и Червения кръст за локализиране на телефон, без от него да е изпратен сигнал към 112? Освен изпаднали в беда туристи подобни нужди могат да възникнат при отвличания, земетресения, наводнения и други природни бедствия. Ситуацията изглежда сложна предвид двете противоположни тенденции - запазване на личната неприкосновеност на потребителя, включително точното му местоположение, и нуждата от бърза реакция за спасяването му при попадане в опасна ситуация. Какви са правните условия в момента и могат ли операторите да помогнат за по-бързото локализиране, или е нужно по-голямо съгласуване на държавните органи помежду им коментират представителите на трите мобилни оператора у нас.

От А1 обясняват, че сравнително скоро (през 2020 г.) в приложимото законодателство - Закона за електронните съобщения (ЗЕС), са направени промени, които предвиждат по-кратки срокове, в които предприятията предоставят информация за местоположението и други трафични данни за случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му). "Информацията се предоставя от предприятията до 2 часа от постъпване на разпореждането или в по-кратък срок, определен от компетентните органи, когато е налице сериозен риск за живота или здравето на физическото лице, обясняват от А1. Важно е да отбележим, че съгласно последните изменения в ЗЕС от март 2021 г. се предвижда и въвеждане на системи за предупреждение на населението при тежки извънредни ситуации и бедствия. Телекомуникационните компании играят важна роля в този процес, като към настоящия момент очакваме да бъдат определени техническите характеристики на тази система от съответните държавни институции", допълват от А1.

От "Telenor България" също споделят, че спрямо ЗЕС към момента при спазване на подробно регламентирани условия и ред мобилните оператори могат да предоставят данни за идентификатори на ползвани клетки, за целите на операции по издирване и спасяване на лица, провеждани съгласно Закона за защита при бедствия. Този тип информация обаче има ограничена полезност, тъй като разкрива единствено приблизително местоположение на потребителя, което може да варира в радиус от 0.5 км до 3 км в зависимост от гъстотата на клетките. В големите градове радиусът съответно е по-малък, а в планински местности, гори и т.н. - по-голям, обясняват от Telenor. Макар да има техническа възможност за по-прецизно локализиране, ЗЕС не позволява на мобилните оператори да калкулират точното местоположение (чрез използване на триангулация или други подобни техники, базирани на обработване на цялата налична информация, в т.ч. сигнализацията). Локализирането в момента зависи от наличието на клетки, като с увеличаването на гъстотата на клетките локализирането се подобрява чувствително, допълват от "Telenor България".

"Съгласно изискванията на закона (чл. 251д от ЗЕС) всеки оператор осигурява възможност за приемане на заявления и предоставяне на трафични данни (и в частност данни за местоположението) 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата, коментират и от Vivacom. С изпълнението на това задължение операторите на практика могат да реагират и да предоставят информация за местоположението на телефонен апарат денонощно. От тази гледна точка не считаме, че промяна в нормативната уредба, в частност касаеща задълженията на операторите, би допринесла за предоставяне на информация за местоположението на мобилен апарат в по-кратки срокове", твърдят от Vivacom.

"От друга страна, въпросът със защита на личните данни и преодоляване на всякаква възможност за безконтролно и/или нерегламентирано искане и предоставяне на информация е от съществено значение, аргументират се от Vivacom. В тази връзка не случайно европейският законодател е отчел необходимостта именно чрез регламент да се регулират обществените отношения, свързани със защитата на личните данни. Прякото приложение на това законодателство в целия Европейски съюз предполага и необходимостта от детайлни процедури за предоставяне на такива данни, реален надзор и контрол от страна на държавите членки. Описаното именно предполага извършване на задълбочен анализ преди каквото и да било изменение в нормативната уредба на режимите за предоставяне на данни за местоположението на телефонен апарат, отчитане на всички изисквания на регламента и дори търсене на общ подход на ниво ЕС, допълват от Vivacom. Във всички случаи до момента Vivacom е предоставял исканата информация незабавно - в рамките на 10-15 минути след постъпване на разпореждането за достъп, при наличие на риск за живота и здравето на застрашено лице", категорични са от оператора.

"А1 България" спазва законовите изисквания и компанията винаги е работила в тясно сътрудничество с Центъра за спешни повиквания. При направено повикване от наш абонат към 112 ние осигуряваме на Центъра за спешни повиквания информация за базовата станция, включително за географските координати. Това се осигурява при текущо имплементираните технологии в мрежата ни и ще бъде осигурено и за 5G. Много е важно да се има предвид, че в извънградските райони, които са слабо населени, базовите станции покриват по-голям периметър в сравнение с гъсто населените места, като градовете например. За да бъде преодоляно това и да може Центърът за спешни повиквания да получава по-точни координати, се планира въвеждане на Advanced Mobile Location (AML). При него се използват функционалности на операционната система на телефона (iOS или Android) и при повикване от абонат към 112 тя позволява изпращане на системно съобщение от апарата към 112 с точни GPS координати. В момента и трите телекома работим съвместно със 112 и скоро се очаква реално стартиране на услугата, като от 112 разполагат с детайлна информация за сроковете", обясняват от А1.

Оттам допълват, че ЗЕС предвижда стриктно правилата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, могат да съхраняват и да предоставят на компетентните органи данни за местоположение и други трафични данни. "Едно от основанията за предоставяне на такава информация е за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му). Предприятията стриктно спазват тези свои задължения и са осигурили подходяща организация за осигуряване на обслужване на подобни запитвания 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Към настоящия момент повиквания към Центъра за спешни повиквания се обслужват от 2G, 3G и 4G мрежите. Гласови повиквания през 5G мрежа ще могат да се изграждат в следващото поколение 5G SA мрежа, която се очаква да бъде изградена в периода 2021 - 2024. Изброените по-горе методи за локализация ще се използват и в 5G SA мрежите", допълват от А1.

От Vivacom също обясняват, че при постъпило запитване по установения законов ред оператор може да предостави информация за базовата станция (клетката), в обхвата на която се е намирал телефонът при свързване с мрежата на оператора. "Ако апаратът продължава да е включен и има заряд на батерията, информацията може да се опресни. От тези данни можем да определим зоната (азимута), която обслужва клетката. За съжаление това е разстоянието, което преминава сигналът от устройството до базовата станции. Сигналът често е отразен, например от сграда или планина, така че можем да определим, че това е максималното разстояние, на което се намира устройството. В планински местности с големи зони на обслужване това е сегмент от няколко квадратни километра и е крайно недостатъчен за точна локализация. В градски условия, тъй като мрежата е много по-гъста и зоните на обслужване са много по малки (до неколкостотин метра), локализацията е много по точна. При 4G и 5G приблизителното разстояние до базовата станция е по-точно, отколкото при по-старите технологии", допълват от Vivacom.

"В частта, касаеща обработка на трафични данни и данни за местоположението, ЗЕС транспонира европейска директива (т.нар. ePrivacy директива - Директива (ЕС) 2002/58), която към момента не дава възможност да тълкуваме и прилагаме разширително хипотезите, при които обработката на такива данни е допустима, коментират от Telenor. Подчертаваме, че трафичните данни, както и данните за местоположение са особено чувствителни, тъй като разкриват изключително интимни детайли от личния живот на хората; въз основа на тях могат да се направят доста точни изводи за техните навици, интереси, предпочитания, социален и интимен живот. По тази причина европейското и националното законодателство регламентира достъпа до тях изключително стриктно и ограничително, а константната практика на Съда на ЕС не допуска общо и неограничено обработване и съхраняване на данни от операторите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги дори с цел борба с престъпността и защита на националната сигурност", допълват от Telenor.

От Telenor обясняват, че Конституционният съд на два пъти е обявил за противоконституционни разпоредби от ЗЕС, касаещи съхраняването и достъпа до трафични данни. "Второто решение бе постановено едва преди няколко месеца във връзка с възможността такива данни да се достъпват от правоохранителни органи за целите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение на COVID-19, обясняват от Telenor. Работи се върху проект, предвиждащ в момента на иницииране на обаждане към 112 да се генерира автоматично съобщение. Съобщението ще съдържа информация за GPS координати на крайното устройство и WiFi, ако е налична. Като мобилните оператори осъществяват само свързаността и доставяне на тези съобщения към 112. Тъй като системата 112 е страна в преговорите с Google и Apple, пълна информация за функционалността може да бъде получена от тяхна страна", коментират от Telenor.

От Vivacom напомнят, че всички модерни телефони разполагат с GPS, при което различни приложения в телефона разполагат с информация за локацията с точност до десетина метра. "На практика с точно местоположение разполага самият телефон, това местоположение се ползва от множество приложения (ако не е изключено ръчно от потребителя) и през такова приложение може да се намери локацията на апарата (например Find my phone), обясняват от Vivacom. Съветваме туристите, независимо какъв опит и подготовка имат за планински преходи, както и спортуващите в планината, да взимат превантивни мерки, които биха улеснили издирването им при евентуален инцидент. Такива са различни приложения за телефона или други допълнителни устройства, които могат да предават сигнал, който да бъде засечен, обикновено със специализирана апаратура", допълват от Vivacom.

5G и улесненото засичане
Едно от ключовите приложения на 5G са т.нар. критични за мисията машинни комуникации (Mission-critical MTC - mcMTC), необходими за приложения, изискващи ултранадеждност, много малка латентност и висока степен на отказоустойчивост (availability). Въпреки че най-често споменаваните бизнес сценарии са индустриални роботи, безпилотни автомобили и дистанционни медицински операции, спешните услуги за локализиране на потребител в беда може би също попадат в обхвата на този тип приложения. Доколко е важно наличието на достъпен ресурс в ниските обхвати като 700 и 800 MHz за подобряване на тази услуга в планински и трудно достъпни среди?

От А1 смятат, че наличието на честотен ресурс в обхвати 700 MHz и 800MHz значително ще подобри покритието на 4G и 5G мрежите, съответно и възможността да се изгради успешно повикване към Центъра за спешни повиквания. Изброените методи за локализация от отговора на първи въпрос ще се използват и в 5G SA мрежите, коментират от А1.

С началното разгръщане на 5G мрежите няма да има автоматично подобрение на локализирането спрямо това, което е в 4G мрежата, съгласни са от "Telenor България". Подобрение на локализацията към днешна дата може да има при сгъстяване на мрежата и не зависи изцяло от технологията. При т.нар. C-Band затихването на по-високите честоти е по-голямо. C-Band се използва за градски райони, където има гъста мрежа от базови станции и точността за локализиране е максимална. 700 MHz и 800 MHz са честоти с по-малко затихване, което позволява една клетка да има по-широко покритие, което при определени условия има потенциал да подобри локализирането", допълват от Telenor. По стандарт в 3GPP и бъдещи версии на 5G технологията е заложено подобрение на локализирането във вертикална посока и по-точно локализиране, например до 10 метра, при условие че има налично 5G покритие."

X