Спонсорирано Съдържание

VMware Horizon за непрекъсваемост на бизнеса

VMware

През последните месеци в много региони по света бяха въведени ограничения за пътуване и препоръки за социално дистанциране, а бизнесите бяха окуражени да преминат към работа от вкъщи. За непланирани ситуации, като настоящата VMware Horizon може да реши много от проблемите, които срещат техните ИТ отдели.

VMware има опит с разпределена работна сила, като това е част от корпоративната ѝ култура. Благодарение на това всеки неин служител разполага с гъвкавостта да работи от където и да е. През последните няколко седмици компанията помага на ИТ мениджъри да осигурят подобни възможности и за своите организации.

В тази статия ще отговорим на някои често задавани въпроси. Допълнително ще опишем как Horizon може да реши някои близкосрочни притеснения, свързани с непрекъсваемостта на бизнеса и касаещи най-вече служители, които работят от вкъщи (За повече информация по темата ви препоръчваме блога за Разликите между мерките за непрекъсваемост на бизнеса и аварийното възтановяване.)

VMware Horizon за непрекъсваемост на бизнеса

Какво предлага VMware Horizon?

VMware Horizon предлага доставка и цялостно управление на жизнения цикъл на виртуални настолни работни места и приложения. В основата на решението стои предоставянето на сигурен достъп до необходимите ресурси от всякакви устройства и локации.

Може ли вече внедрена Horizon система да бъде лесно разширена?

Услугите на Horizon за настолни работни места и приложения могат лесно да бъдат скалирани в зависимост от наличните хардуерни ресурси.

Horizon 7

Независимо дали е инсталиран на място или в облака, Horizon 7 се внедрява чрез архитектура, съставена от блокове и pod-ове. Федеративната организация на pod-овете може да се използва за скалиране в локален център за данни или в група от глобални такива.

За повече информация: Component Component Design: Horizon 7 Architecture in the Workspace ONE and Horizon Reference Architecture.

Horizon Cloud on Microsoft Azure

Всеки Horizon Cloud в Microsoft Azure pod може да поддържа до 2000 потребители едновременно или 2000 виртуални машини. Активирането на допълнителен pod в друг Azure абонамент или регион е съвсем праволинейно. Множеството pod-ове се управляват чрез единен интерфейс.

За повече информация: Component Design: Horizon Cloud Service on Microsoft Azure section of the Workspace ONE and Horizon Reference Architecture.


Какво е необходимо за реализиране на Horizon в облака?

Ако нямате на разположение необходимия хардуер или не можете да освободите такъв за локално инсталиране на Horizon, можете да ползвате инфраструктура от своя доставчик на облачни услуги.

Осигуряване на необходимия капацитет в Microsoft Azure

Пакетът Horizon Cloud в Microsoft Azure може да се имплементира в няколко Azure региона и използва инфраструктурата на облачната услуга. Най-бързият начин за стартиране е чрез следване на стъпките, описани в Quick Start Guide for Horizon Cloud on Microsoft Azure. Ако искате да опитате подобно внедряване, то може да използвате осигурената за целта Hands-on-Lab за запознаване с процеса.

Ако никога не сте ползвали облачна инфраструктура и се интересувате как да свържете своята инфарструкрура с облачната, сме подготвили кратко описание на основните неща, с които да се съобразите. Налице са три основни метода за използване на облачна инфраструктура за разширяване на вече наличното Horizon решение.
Пример за възможностите за връзка в Microsoft Azure

Пример за възможностите за връзка в Microsoft Azure


VPN

Свързването между две точки чрез виртуална частна мрежа е най-простият начин за връзка с доставчика на облачна инфраструктура. Тя представлява криптиран "тунел" между локалната среда и наетата инфраструктура. Този тип свързаност е най-подходяща за хибридни среди, където трафикът не е висок и е толерантен по отношение на възможни забавяния.

Dedicated Connection

Т.нар. заделена връзка представлява отделен канал за свързване на вашия център за данни и облачния доставчик в колокационна среда. Тази връзка не използва интернет, обикновено позволява преминаване на повече трафик и е по-сигурна спрямо VPN. Подобни възможности се предлагат от доставчиците на облачни услуги и от тези на свързаност.

Island configuration

При т.нар. островна конфигурация си закупувате облачен капацитет, след което си изграждате сами необходимата инфраструктура. Не се разчита на настоящите локални ресурси за каквото и да е. Потребителите и администраторите достъпват инфраструктурата през интернет. Обикновено това е най-бързият метод за осигуряване на облачен капацитет, но може да е трудоемка задача. Освен това използването на Horizon в такава среда налага осигуряване и на възможност за отдалечен достъп до вътрешните приложения за организацията.

Инсталиране на Horizon във VMC и AWS

Можете да имплементирате Horizon 7 във VMware Cloud, разположен в AWS. При това решение можете да провизирате целия SDDC, включително компонентите за управление, за няколко часа. Изгледайте видеото VMware Cloud on AWS - Feature Walk-through, за да видите колко бързо можете да разположите Horizon в такава среда. Ако нямате опит с Horizon, то това решение ще позволи да бързо стартиране на необходимата инфраструктура. За вече съществуващи локални инсталации, разширяването на капацитета също е лесно. Просто използвайте облачни ресурси и преминете към хибриден модел.
Horizon 7 във VMware Cloud, разположен в AWS

Horizon 7 във VMware Cloud, разположен в AWS


Horizon Cloud Pod архитектурата може да се използва за свързване на pods, разположени както локално, така и във VMC.

Предоставяне на брокер достъп до физически компютри

VMware е добре познат доставчик на виртуализационни технологии, но Horizon отива отвъд управлението на виртуални машини. Макар че винаги можете да имлементирате решението със своите виртуални декстопи и сървъри за приложения, също така можете да го ползвате за брокер достъп и до вашите физически машини.

Като ИТ администратор получавате удобството да ползвате общата инфраструктура на Horizon. От друга страна, крайните потребители получават удобен дистанционен достъп до своите корпоративни ресурси. За да активирате това използвайте VMware Blast. VMware Blast е протокол от следващо поколение за отдалечени дисплеи и доставя на потребителя високо качество на картината от почти всякакви устройства. За повече информация: VMware Blast Extreme Optimization Guide.
Дистанционен достъп до корпоративен компютър

Дистанционен достъп до корпоративен компютър


Вижте поддържаните операционни системи за Horizon Agent, за да сте сигурни, че вашите компютри с Windows 10 са сред тях.

X