Спонсорирано Съдържание

S&T Group Силата на синергията

CIO Media

24 октомври 2019 г. в Дрезден, Германия, S&T AG сключва договор за придобиване на AIS Automation GmbH. Договорената покупна цена възлиза на приблизително 13 млн. евро и включва придобиването на всички бизнес площи и около 140 служители на AIS. За S&T AG придобиването е допълнителна стратегическа стъпка в разширяването на бизнеса й с IoT Solutions в областта на Индустрия 4.0 и разширяване на софтуерните компетенции и капацитет на S&T Group. Ханес Нидерхаузер, главен изпълнителен директор на S&T AG, заявява: "Радвам се, че успяхме да сключим такава силно синергична сделка с придобиването на AIS. Портфолиото се вписва идеално в настоящия ни IoT софтуер и услуги, предлагащи се за IoT и Industry 4.0. Придобитите софтуерни продукти и висококвалифицираните инженери на AIS значително ще засилят бизнеса ни с IoT Solutions. Това води до високи синергии - потенциали за цялата S&T Group."

България е една от първите страни заедно със Словакия и Украйна, където през 1993 г. S&T стартира бизнес. През следващите няколко години са създадени клонове в Румъния, Молдова и Югославия. По това време S&T се специализира в продажбата на IT хардуер и софтуер като дистрибутор за Hewlett Packard, а от 2000 г. насочва вниманието си към ИТ консултации и услуги.

Първичното публично предлагане на акции на S&T се състои през 1998 г. на EASDAQ (днес NASDAQ Europe). Вследствие на това компанията се разраства чрез създаване на клонове и придобиване на други компании. През 1999 г. S&T разширява присъствието си в Словения,
Хърватия, Босна и Херцеговина, Македония и Унгария. От същата година S&T се включва в продажбата на медицински продукти и сега е изключителен партньор на Philips за дистрибуция на медицинска апаратура в България, Хърватия, Чехия, Молдова, Румъния и Словакия.

2000-та година е белязана с основаването на S&T International в Русия, както и с нови клонове в Украйна и Полша. През следващата година S&T купува Aster в Словения, INNET в Унгария, Neos Computer в Чехия и Netway Computer Systems в Румъния. През 2002 г. се разширява допълнително в Латвия и Черна гора, а също и в Турция. През периода 2003 - 2005 г. S&T придобива още компании в Словения и Хърватия, както и клоновете на Fujitsu Services в шест държави. S&T се премества от EASDAQ на Виенската фондова борса, а през 2006 г. се състоят общо четири поглъщания: T-System в Турция, Unitis в Унгария, Grall Group в Чехия и BEELC в Полша.

Сливането на 12.12.2012 г. между S&T и групите Quanmax довежда до интегриране на S&T System Integration & Technology Distribution AG в Quanmax AG, което впослед-
ствие е преименувано на S&T AG. Компанията влиза в интелигентния енергиен сектор през 2014 г., придобивайки дялове в Networked Energy Services Corp. (NES) и в Affair OOO и закупувайки Ubitronix System Solutions GmbH. През октомври 2016 г. S&T придобива Raiffeisen IT от австрийската група Raiffeisen-Informatik. През 2017 г. S&T интегрира в групата си Kontron, производител на вградени компютри за върхови индустрии в световен мащаб.

Днес групата има около 5000 служители в 30 държави. Глобален доставчик е на IoT 4.0 технологии и доставчик на IT услуги с регионален фокус. В ход е коопериране в IoT с Foxconn и обединяване с Microsoft и Intel в Industry 4.0 Cloud Solutions. Актуални са придобиванията на Kapsch и AIS. Отчетен е и по-бърз растеж в сегмента ИТ услуги в Източна Европа, отколкото в Западна. Сегментът "IoТ решения Европа" е печеливш, "IoТ решения Америка" набира сила. S&T AG е представена във Франкфурт, член е на TecDAX & SDAX и цели членство на MDAX. Продукти с марката Kontron се търгуват на три континента в секторите промишленост, транспорт, медицина, умни енергийни системи, комуникации, авионика и др.

Стратегическият синергизъм има голямо значение за бизнеса на S&T, изпитан най-вече в периоди на променливост. Дългогодишната практика на коопериране и взаимодействие е доказателство за осъзнаване на синергията като невидимия актив, осигуряващ устойчивост и растеж на групата.

true
S&T България - част от S&T Group
тел.: +359 884 28 50 03
[email protected], www.snt.bg

X