Спонсорирано Съдържание

Дума на бъдещето в Европа – взаимосвързаност

CIO Media

Съчетанието на установените досега информационни технологии (ИТ) и модерните облачни технологии създаде хибриден свят, в който редица традиционни локални центрове за данни на компаниите се свиват, докато процеси и системи се изместват към дигиталната гранична област (digital edge). В същото време социоикономически, технологични и регулаторни тенденции пораждат нова норма във всяка индустрия: ако ИТ инфраструктурата ви не е дигитално подготвена, бизнесът не може да е конкурентоспособен.
Това са ключовите изводи от третото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (Global Interconnection Index GXI) на Equinix – глобалната компания за взаимосвързаност и центрове за данни. Проучването предлага вътрешен поглед върху тенденциите, които задвижват растежа на световната дигитална икономика.
Ключово заключение от него е, че за да ускори дигиталната си трансформация, днешният бизнес трябва да използва взаимосвързаност. Това е директният и частен обмен на трафик между ключови бизнес партньори. Взаимосвързаността цели да приближи ИТ услугите до потребителите във време, когато разстоянието е определящо за бизнес резултатите. Тя е много добър начин да се подобри производителността, задвижвана от динамичното взаимодействие между хора, системи, приложения, данни и облаци в дигиталната гранична област (digital edge).
Дума на бъдещето в Европа – взаимосвързаност

Дума на бъдещето в Европа – взаимосвързаност

Equinix потвърждава прогнозата на IDC, че през 2022 г. най-малко 60% от глобалния БВП ще бъде дигитализиран с растеж във всяка една индустрия, задвижен от цифрово подобрени предложения, операции и връзки. Equinix предвижда, че до 2022 г. темпото на растеж на скоростта на взаимната свързаност ще надхвърли 13,300 терабайта в секунда с общ годишен темп на нарастване от 51% в световен план. Компаниите в традиционните сектори като производство, енергетика, банкиране и застраховане, търговия на дребно, здравеопазване и публичен сектор се очаква да преминат през 7-кратен растеж, за да се превърнат в най-големите потребители на взаимна свързаност.
Очаква се общият годишен темп в Европа да бъде 51%, съставяйки около 22% от взаимната свързаност глобално. Индексът GXI отбелязва, че регулациите за работа с данни са катализатор на растежа на взаимосвързаността. Например в здравеопазването това може потенциално да даде достъп до работа с частни регистри. Предвижда се Европа да достигне обем от приблизително 3,000 терабайта в секунда до 2022 г. Телекомуникациите и облачните и ИТ услуги ще останат най-големите сегменти, съставяйки заедно 35% от общата взаимна свързаност.
Тенденциите в Европа се очаква да рефлектират върху България и нейния ИТ сектор, както досега. "Наблюдаваме силно търсене на услугите на Equinix в България, тъй като компаниите постоянно увеличават използването на информационни технологии в бизнеса си, за да вървят в крак с бързо развиващата се дигитална икономика. Радваме се, че можем да предложим модерен локален център за данни с глобални възможности и достъп до 53 пазара чрез Platform Equinix. International Business Exchange™ (IBX®) центровете за данни на Equinix тук подпомагат български компании в процеса на дигитална трансформация на бизнеса, осигурявайки им взаимосвързаност с партньорите, лесно преминаване към облачни технологии и достъп до нови пазари по целия свят", казва Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix в България.
Взаимосвързаността обединява дигитални производители и потребители в обща екосистема. Компаниите и индустриите стават все по-дигитализирани. Така се развиват нови бизнес модели. Как би могла една компания да използва глобалните дигитални екосистеми, за да създаде определящо конкурентно предимство? Отговорът е взаимосвързаност в дигиталната епоха.

X