Спонсорирано Съдържание

CMC-ТС 3 – Цялостна защита за изчислителни центрове

CIO Media

Разработената от Ритал система за отдалечено управление и наблюдение CMC-ТС 3 осигурява сигурност, мониторинг и отдалечено управление, чрез комбинирането на устройства, датчици за следене на параметри като температура, дим, влага, теч и други. Тя позволява дистанционно следене, контрол на достъпа и управление на системите и параметрите свързани с нормалната работа на устройствата и видео наблюдение в реално време.

В съвременните центрове за съхранение на данни навлиза все повече и видео наблюдението, с цел по – добро техническо обезпечаване. Комбинацията от мрежова IP камера, KVM switch и системата СМС-TC може значително да повиши сигурността в центровете за данни. Например при техническа неизправност като пожар или повишена влажност видео записът може да предостави информация за това, как и защо се е случило. Очевидно е, че след анализа, ремонтната дейност може да се осъществи по – бързо и систематично. Един непрекъснат видеозапис обаче изисква огромни масиви за съхранение. За това системата позволява да се задейства от датчиците на СМС-TC. В най-простия случай датчик за движение може да контролира наблюдението в реално време, но също така може и да се стартира при неоторизиран достъп, повишена температура, дим, влага и др.

Управляващият модул (Processing unit) на системата от трето поколение е вече с вграден температурен и инфрачервен сензор, осигуряващ контрол на достъпа, както и възможност за автоматично спиране/пускане на осветлението или климатика, при отваряне/затваряне на вратата на рака. Комуникацията с датчиците вече се осъществява по CAN (Controller Area Network) протокол, позволяващ освен традиционното свързване управляващ модул с датчик и връзка датчик към датчик, което води до по – малко кабели т.е. спестяване на място в рака. Връзката към системата се осъществява с протоколи TCP/IPv4 и TCP/IPv6 по – избор и има възможност за 128/64 битово криптиране. СМС-ТС 3 пристига със софтуер RiWatch IT и СМС-TC Manager, чрез които се визуализират и записват данните от сензорите и видео картина в реално време. Допълнително СМС-TC има възможност да алармира и чрез изпращане на автоматични текстови съобщения "SМS" на предварително зададени номера на произволен мобилен оператор. Управлението на системата е възможно и с новият софтуер създаден за управление на ИТ инфраструктури, чрез сътрудничество между Ритал и Майкрософт. В него освен наблюдение чрез сензори, могат и да се оптимизират такива физични параметри като: - отдалечено наблюдение на инсталираната техника посредством RFID, електро консумация, температура, влажност и други данни. Тази допълнителна информация позволява да се направи една оптимизация на процесите и натоварването на техниката, което неизбежно ще редуцира оперативните разходи на центъра за данни. В допълнение RiZone може да бъде свързана със софтуера на Microsoft - System Center Operations Manager (SCOM) оптимизиращ работата на сървърите. Потребителите могат да следят и контролират целия център за данни от един компютър използван за управление на ИТ инфраструктурата.
CMC-ТС 3 – Цялостна защита за изчислителни центрове
Контакти:
Ритал ЕООД
Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба"-1, Търговски комплекс "Европа"
П.К. 1592
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659
е-mail: [email protected]
Web: www.rittal.bg


X