Мениджмънт

Защо у нас жените в ИТ сферата се реализират по-успешно?

Мария Динкова

Жени инженери, математици, ИТ специалисти, предприемачи, иноватори в някои държави това е новост, но не и в България. Представителките на нежния пол винаги са участвали активно в социалния и обществения живот на страната, като са имали своето важно присъствие и място в почти всеки икономически сектор.

Кои са факторите, които обуславят положителната тенденция и успешната реализация на момичетата в области, често непопулярни и пренебрегвани от техните западни връстнички? Своите наблюдения и гледна точка споделят три дами, работещи в различни клонове на технологичната индустрия: Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на WorkingIdeas, Ирина Енчева, мениджър предприемачески подбор и растеж в Endeavor Bulgaria, и Александра Мечкова, изпълнителен директор на "Телерик Академия".

Исторически корени
На първо място трябва да се споменат традициите, историческите и културните специфики, които обуславят средата у нас и създават по-благоприятни възможности за професионално развитие на представителките на нежния пол. По думите на Енчева у нас винаги се е очаквало жените да допринасят към науката и иновациите наравно с мъжете, без да се поставя ярко разделение на професиите според пола, каквото се е наблюдавало на Запад. Освен това равният старт за кариерно развитие допринася за силната подготовка, самочувствието и възможностите момичетата да търсят успешно своята реализация спрямо индивидуалните си интереси и амбиция в различни сфери, като ИТ не са изключение.

"От една страна, стъпваме върху малко по-различни основи - жените са имали активна обществена и професионална роля в България още от 20-те години на отминалия ХХ век, включително в техническите науки, което има и продължение до днес. Вижте например последните данни за дела на жените в бордовете на компании от сферата в Европа - България е сред първите 5 с най-висок дял", подчертава Виламовска. Освен това България се нарежда и на едни от челните позиции не само в Европа, а и в глобален мащаб по заетост на дамите в технологичния сектор.

Силата на образованието
Всъщност равните възможности започват с образованието както в училищата, така и във висшите учебни заведения. Мечкова напомня, че достъпността е едно от най-големите предимства у нас. Според Българската агенция за инвестиции в страната има 220 гимназии с ИТ профил в комбинация с изучаване на чужд език, както и над 15 университета, предлагащи обучение в сферата на информационните и комуникационните умения. Разбира се, тук не става въпрос само за количество, но и за качеството, за което доказателство са над 110-те медала, спечелени от български ученици на международни олимпиади по информатика. В допълнение през последните години все повече се увеличават и възможностите за преквалификация на по-късен етап от кариерното развитие. Например в "Телерик Академия" отчитат двоен ръст на дамите, които са се насочили към ИТ сферата през последното десетилетие.

"Образованието ни от ранна възраст набляга на точните науки, без да разделя децата по пол. Момичетата и момчетата имат равен шанс за развитие. България има силна традиция в подготовката на математици и ИТ специалисти още от 80-те години и това е налице и днес - университетите в България и организации като "Телерик Академия" и "СофтУни" играят критична роля нашите специалисти да са на гребена на вълната на новите технологии. Страната ни стои добре като качество и количество на топ специалисти, които са необходими във все по-технологично задвижвания, свързан и дигитализиран свят", изтъква Енчева.

Местната екосистема
Друг фактор, който подпомага силното участие на жените в технологичната сфера, безспорно са особеностите и характеристиките на местната ИТ екосистема: от стратегическата локация на България, през отличната телекомуникационна инфраструктура до благоприятните микроикономически показатели. През последните години целият сектор се разраства интензивно, много големи компании избраха страната ни за своите аутсорсинг и развойни центрове, а в последно време се наблюдава и все по-бурно развитие на местната стартъп сцена. По думите на Мечкова това налага нуждата от млади специалисти, като от ключово значение е намирането на експерти с умения по дисциплини като продуктов мениджмънт, дигитален маркетинг, UX/UI дизайн, машинно обучение и науката за данните.

"За мен най-важният фактор е местният талант, който е ключов както за привличането на големи международни компании като HP, SAP, VMware, Coca-Cola, KPMG, Software AG, Uber, така и за развитието на цялостната екосистема от български софтуерни компании", споделя Мечкова. "С постоянен растеж ИТ компаниите у нас са увеличили приходите си над два пъти през последните 7 години според доклада на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Нуждата за талант е голяма, което отворя все повече възможности за развитие на хората, които се насочват към този сектор." Съответно конкурентната среда подтиква много компании да привличат кадри, като въвеждат по-гъвкави практики, насочени към жени, включително такива, касаещи майчинство.

Менторство и ключови инициативи
На следващо място със сигурност трябва да се спомене огромното значение на професионалните ментори, които за жените са особено важни във връзка с кариерното им развитие. През последните 10 години у нас се появиха редица инициативи и неправителствени организации, които оказват подкрепа и насърчават развитието на момичетата в сферата на математиката и точните науки. Сред по-популярните трябва да се споменат Coder Dojo, Jump Match, Софийския фестивал на науката, "Музейко", TechnoMagic Land, Rails Girls Sofia и Women Who Code Sofia. "Силно съм впечатлена от огромния дух и желанието на успешните дами да дадат обратно на общността - да са ментори и добрият пример за прохождащите. Това също е ключово за високия процент на дами в ИТ сектора. Според данни на Евростат за 2020 година 28% от ИТ специалистите у нас са жени, което е отлично постижение на фона на средно 17.7% за ЕС", изтъква Мечкова.

Според Виламовска менторите имат ключово значение при последващото израстване на жените в професионален план. Нейните наблюдения показват, че дамите притежават изключително реалистичен поглед за своите умения и често са склонни да кандидатстват за позиции, които на 90% отговарят на настоящата им експертиза. Заради това обаче те са по-колебливи спрямо т.нар. stretch assignments или growth potential jobs, където ролята на менторите се оказва много голяма. "Тук има още работа за вършене, включително в посока законови промени за по-лесно връщане на работа на майките на малки човечета до 3 години. Например въвеждането на възможност за преформатиране на позиции на 50% или 80% заетост след първата година, без опцията за втори трудов договор да се ползва", уточнява Виламовска.

Проблемни точки
Въпреки редицата фактори, които се отразяват положително върху реализацията на жените в технологичните сфери, определено има още какво да се желае от развитието на средата и възможностите. На първо място, и трите успешни дами посочват необходимостта от повече лични примери и ранно запознаване на момичетата с предимствата на ИТ кариерата. За Виламовска е особено важно да се илюстрира приложението на математиката и техническите науки в сфери, които особено силно интересуват нежния пол. Тя дава пример с анализа на параметри за нови тъкани в модата, или по-просто казано - как да се създаде неонова рокля.

Следващата важна стъпка трябва да се направи и по отношение на реформирането на висшето образование, така че да се гарантира достатъчна свързаност между нуждите на обществото от технологични решения и преподавания материал в университетите. "Би било добре да се разработят все по-ефективни канали за сътрудничество между академичните среди и бизнеса. Това би включвало и специфично насочени към момичета инициативи - от много ранна възраст момичетата трябва да имат достъп до класове, кръжоци и хобита, които развиват умения в технологична насока. Възможности за обучение и преквалификация трябва да има и за етапа след завършване на университет. Като инфраструктура от различни организации това го има вече до голяма степен в София и все повече в други населени места в България", смята Енчева.

Не на последно място, бизнесът също има своята важна роля за привличането на повече жени в своите редици, включително на лидерски позиции. Вътрешнофирмените академии за професионално развитие и надграждане на уменията са определящи за заемането на повече ИТ позиции от дамите, както и за изграждането на следващата генерация мениджъри. Според Мечкова отговорът се крие в диалога между всички участници на пазара - по-силен фокус върху комуникацията, лесен достъп до информация и по-директна връзка с бизнеса и успешните примери, за да се разбият стереотипите и бариерите, които дамите могат да поставят пред себе си. "Бъдещето е дигитално и определяща трябва да бъде способността да учиш, да си амбициран да се развиваш. Уменията не трябва да имат пол", допълва експертът.


От първо лице

Какво ви вдъхнови да се насочите именно към сферата, в която работите?

Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на WorkingIdeas

Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на WorkingIdeasАнна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на WorkingIdeas:
Като малка най-много ме вълнуваха домашните и дивите животни, оттам биология, зоология и генетика и след това "как работят нещата", което намери проявление в немалко разглобени и отново сглобени домашни електронни уреди (работещи). По-късно това мое любопитство ме насочи към иконометрията, големите масиви данни, приложната икономика и технологиите като цяло. Подкрепата и насърчението на моята майка и професионалните ментори, които имам, са сред водещите фактори за успехите, които съм постигнала, но и отказът ми да се предавам, когато е трудно, и това, че продължавам да уча. Сега най-големият ми учител е дъщеря ми.


Ирина Енчева, мениджър предприемачески подбор и растеж в Endeavor Bulgaria

Ирина Енчева, мениджър предприемачески подбор и растеж в Endeavor BulgariaИрина Енчева, мениджър предприемачески подбор и растеж в Endeavor Bulgaria:
Като образование и опит аз съм по-скоро генералист - нямам специфична професия като програмист или лекар, което си има предимства и недостатъци. Винаги съм търсила предизвикателство в професионалния си път и дейност, в която да намирам смисъл. Опитът ми в "М-Тел" и "Сенсата" ми показа как се вземат и прилагат решения в голям мащаб - и двете организации са с много служители и отдели, като имах възможността да проследя пътя на една идея, решение или корекция и механизмите, които се задействат при различни инициативи и сценарии. Случайно попаднах на обявата за Endeavor преди 5 години и мисията на организацията веднага резонира с мен. Подкрепяйки бързо растящи български компании чрез мрежа от бизнес лидери по цял свят, Endeavor допринася за развитието на икономиката и работните места в България. Изключително зареждащо е да работя с мъже и жени предприемачи, които имат сходно светоусещане и силна ангажираност да подпомагат и развиват предприемаческата среда в България.


Александра Мечкова, изпълнителен директор на "Телерик Академия"

Александра Мечкова, изпълнителен директор на "Телерик Академия"Александра Мечкова, изпълнителен директор на "Телерик Академия":
Вдъхнови ме най-вече възможността за позитивна промяна както на индивидуално ниво в живота на хората, които искат да се развиват в ИТ индустрията, така и на макрониво - да помогнем на ИТ индустрията да израства заедно с този младши талант.

Само по този начин можем да гарантираме устойчивото ѝ развитие и преход към хъб за иновации. За това са необходими умения с добавена стойност, които са и фокус на нашите Upskill програми по дигитален маркетинг, UX/UI дизайн и продуктов мениджмънт, както и други дисциплини, които предстои да представим съвсем скоро.

Сблъсквали ли сте се с дискриминация в своето кариерно развитие? Какъв според вас е успешният начин за преодоляване на подобни ситуации?

Анна-Мари Виламовска:
Всъщност, да, случи се много неочаквано, но искам да подчертая, не в технологичния сектор. В академичния - случката бе част от цялостен (професионално) културен шок след прибирането ми от САЩ, където публикувах в доста научни списания за приложни икономически изследвания, и опитът ми да продължа проекти с български колеги в началото бе доста стъписващ. Но тук се намеси и различната академична традиция. Открих бързо прекрасни колеги в няколко изследователски организации.

Успешният начин за преодоляване? Сменете компанията или екипа. Ако не можете или не искате - потърсете вътрешен ментор, отстоявайте спокойно позициите си, направете си портфолио от успешни проекти и ако срещнете отново дискриминация в развитието си, прескочете етажа, от който идва. Опитайте се обаче и да разберете дали става дума за дискриминация, или става дума за обективни фактори, преди да ескалирате казуса.

Ирина Енчева:
За моя радост не съм се сблъсквала с дискриминация в моя професионален път. Преди години обаче имах случаи, в които няколко пъти избягвах да разговарям сама с мъже на лидерски позиции в коридора на офиса или на мероприятия от притеснение това как би изглеждало отстрани. Знам, че и мен поне един от мениджърите ме избягваше поради същите опасения. Тези разбирания вече в много компании се променят, но докато изцяло не се изкоренят, много жени изпускат шанс за менторство и нетуръкинг с по-старши мениджъри.

Александра Мечкова:
В професионален и личен план никой от нас не е имунизиран от сблъсък с различни предразсъдъци. Дискриминация е много силна дума и в своята кариера до този момент не съм се срещала с нея, но това не отрича съществуването й.

Същевременно вярвам, че всичко в живота е резултат от уменията на човек, а успехите са резултат на усилена работа. Човек не трябва да спира да доказва, че е заслужил постигнатото и това, което му предстои в професионален план. Това може да е резултат от възпитанието, предадено от родителите ми, и да не е общоприето разбиране.

Така че моят съвет към всички е да се фокусират да бъдат много добри в това, което правят, и да дават най-доброто, на което са способни. Но ако се сблъскат със среда, при която това не се цени, обезателно да потърсят друго място, където могат да разгърнат потенциала си.

Какво ви се иска да бяхте знаели в началото на своята кариера? Какъв съвет бихте си дали от настояща гледна точка?

Анна-Мари Виламовска:
"Късметът е на страната на смелите", но само до момента на прегаряне. Винаги съм работела "каузи" , а не "работа". Заедно с многото положителни страни на това има и негативни, една от които е именно необходимостта от темпериране на горивото, което се налива в работата - не само заради личното изчерпване, което може да настъпи, но и защото, когато се ръководят по-големи проекти или екипи, е необходим и малко луфт, за да може екипът да функционира с ефективна средна скорост.

Ирина Енчева:
В професионалния си път осъзнах колко е критично да имаш ментор - ролеви модел извън твоя директен мениджър, който да е ангажиран с твоя кариерен път и помага за успеха ти. В Endeavor имам ментор от една година, който е част от борда на директорите и който ми отделя време всеки месец, за да ми помага да развия своите комуникационни и лидерски умения. Според мен всеки в началото на кариерата си е хубаво да идентифицира такъв човек, който да го насърчава и подкрепя в развитието му.

Александра Мечкова:
Когато си в началото на своята кариера, професионалният път пред теб е все още бяло платно, което искаш да запълниш максимално бързо с много проекти, умения, компетенции и успехи.

Връщайки се 14-15 години назад, мисля, че щеше да ми е полезно да знам, че всичко идва с времето си и в правилния момент и че не е нужно да имам всички отговори в деня, в който завърших университет.

В моя случай бих си дала съвет да съм по-търпелива в очакванията към себе си и в сравняването с траекторията на развитие на останалите връстници, защото всеки има своя път и скорост, с която да стигне там, накъдето се е запътил.

X