Мениджмънт

Forrester: 70% от компаниите ще преминат към хибриден модел на работа след пандемията

Мария Динкова

Изследователската и консултантската компания Forrester публикува нов доклад, в който предвижда, че 70% от европейските и американските компании ще преминат към хибриден модел на работа след края на пандемията, пише ITBrief.

"Макар че много бизнес лидери са привлечени от ваксинационните паспорти като решение на връщането на персонала в офиса на пълен работен ден, при хибридния модел поне някои служители могат да изпълняват задълженията си, откъдето искат за два или повече дни на седмица, като присъстват в офиса през останалото време", обясняват от Forrester.

Според изследването компаниите, които бързо се възползват от тази възможност, ще имат предимства като по-добро служителско изживяване и бизнес ползи, включително по-голям шанс за привличането и задържането на кадрите в дългосрочен план.

Също така данните показват, че 55% от американските служителите биха искали да работят от вкъщи по-често, дори след края на пандемията. В допълнение става ясно, че лидерите трябва да вземат под внимание цялостното отношение на служителите спрямо ваксинациите, когато планират своите стратегии за връщане в офиса.

Ето какво разкриват още резултатите:
  • 54% от европейските и 47% от американските служители смятат, че ваксините няма напълно да спрат разпространението на COVID-19 вируса.
  • Само 34% от европейските и 39% от американските служители са на мнение, че техните работодатели имат план да осигурят ваксинации.
  • Две трети от кадрите и в двата региона не се чувстват комфортно с това техните работодатели да събират личните им данни, свързани с пандемията.
Въпреки че според част от висшият мениджмънт изразява колебание и несигурност във връзка с модела на работа отвсякъде, той в момента се смята за задължителен при високо търсените таланти. От Forrester посочват, че за успешното прилагане на модела компаниите трябва да оценят готовността и за специфична работа отвсякъде и да подготвят нужните компоненти.

В тази връзка във Forrester разполагат с калкулатор, изчисляващ готовността за работа отвсякъде, който може да помогне на компаниите да започнат да взимат решения по отношение на модела на работа и да създадат план за действие, базиран на тяхната готовност.

Калкулаторът оценява няколко фирмени фактора, сред които: процента на служителите, които могат потенциално да работят дистанционно; как технологиите са пригодени за дистанционното сътрудничество и сигурност. Това може да помогне на компаниите да инвестират и да осигурят технологичните, културни и лидерски ресурси, необходими за поддръжката от работа от всяка локация.

"Пандемията ни научи, че организациите играят по-голяма роля в доброто състояние на служителите, отколкото преди се приемаше", смята Кийт Джонсън от Forrester.

Той допълва, че фокусът на разговора трябва да се насочи към работните среди, които най-добре пасват на нуждите на кадрите, а организациите ще трябва да гарантират, че техните служители са чути и имат инструментите и възможностите да вършат своята работа ефективно.

X