Мениджмънт

Основни стратегии на ИТ лидерите през 2020 г.

Иван Гайдаров

В началото на 2020 г. сме и е време да хвърлим поглед напред и да видим какво предстои на специалистите на позиция CIO в рамките на следващите 12 месеца. В този период много ИТ лидери ще увеличат своя опит в работата със служителите си, подобрявайки по този начин цялостното потребителско изживяване.

CIO също така ще се съсредоточат върху таланта, културата и организационните предизвикателства през 2020 г. "ИТ ръководителите ще получат шанс да излязат напред като бизнес лидери, доразвивайки своите иновационни проекти, уменията си за управление на хора и изграждане на екосистеми", категорични са от Forrester Research в своето проучване за нагласите и предизвикателствата пред CIO за 2020 г.

В него ИТ лидерите осигуряват кратък преглед на своите пътни карти за следващата година.

Наука за данните и анализи

Стратегията за работа с корпоративни данни продължава да е основна част от работата на CIO, които виждат в нея основна част от плановете за дигитална трансформация на компаниите си.

McKesson Corporation например започва да използва данните си отвъд бизнес анализът, достигайки до възможности за прогнозни анализи, което ще подобри начина, по който компанията доставя лекарства и медицински консумативи, казва Брайън Дюмън, главен служител по данните и анализите в компанията.

За да подготви организацията си за това пътуване, той консолидира няколко силоза за данни в една система – Snowflake - работеща на Google Cloud, която според него ще помогне на служителите на компанията да реагират по-бързо при посрещане на бизнес нуждите. Крайната цел? Подобряване на обслужването на пациентите.

Друг важен момент е наемането на допълнителен брой специалисти, които могат да контекстуализират анализите за бизнеса.

"Експертите, които могат да разбиват набори от данни, да ги разбират и да извличат бизнес стойност от тях са изключително търсени", категоричен е Француа Бърд, ръководител на консултантската компания MorganFranklin, която съветва компаниите от Fortune 500 при сливания, придобивания и други корпоративни инициативи.

"2020 г. ще бъде отрезвяваща година, тъй като общите разходи за достъп до данни ще нараснат очевидно", отбелязва Forrester в своя доклад за CIO през 2020 г.

Изкуствен интелект и машинно обучение

Организациите приемат изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) за точно определени цели.

Департаментът за общински административни услуги в Ню Йорк (DCAS) например използва възможностите за обработка на естествен език (NLP) и ML за динамично генериране на въпроси и по-добра оценка на отговорите на участниците в изпитите, които организацията администрира за близо 100 000 кандидати за длъжности в полицията , противопожарни и канализационни служби всяка година, обяснява Нитин Пател, CIO на DCAS.

В момента въпросите следват базирани на правила логически пътеки. Използвайки NLP и ML, Пател ще обучава алгоритми за задаване на въпроси, съобразени с кандидатите, явяващи се за различни позиции като програмисти, компютърни специалисти и анализатори. В идеалния случай подобни усилия биха ускорили процес на оценяване.

Пател също така се надява да използва виртуалния асистент на Amazon или Google, за да създава приложения, които помагат за предоставяне на гласова поддръжка за гражданите, включително възможността да задават въпроси чрез глас или текст, спестявайки на служителите си часове досадна работа.

2020 г. ще бъде годината на многоканалния асистент, който се грижи за хората, за които "незабавното удовлетворение се е превърнало в реалност", казва главният директор по трансформацията на Alorica Баскар Менон.

Alorica, която поддържа бизнес процесите в корпоративни кол центрове, е фокусирана върху подобряването на Ava - виртуален асистент, който отговаря както на служителите на компанията, така и на клиентите на въпроси чрез текст или глас. Степента на точност на Ava е 86%, спрямо 70% при пускането на асистента.

Облачни миграции

Iron Mountain помага на облачни доставчици да управляват дигитално съдържание за медии, развлечения и други сектори, богати на данни.

Компанията, която използва машинно обучение за анализ и управление на дигитално съдържание в Google Cloud Platform, също така внедрява софтуер за съвместна работа на G Suite на Google за 25 000 служители, обяснява Фиделма Русо, CTO на компанията. Тя използва нови технологии, за да помогне за промяна на корпоративната култура. Стратегията й съчетава многофункционални екипи, използващи съвременни процеси и технологии.

"Ние сме едва в началото на нашата дигитална трансформация. Това не е нещо, което ще свършим след година и ще преминем към следващото нещо", обяснява Русо.

Talbots, верига за търговия на дребно с дрехи, мигрира голяма част от инфраструктурата си за електронна търговия и приложенията си в облака, за да намали разходите за поддръжка на локалното си оборудване. Компанията използва облачен софтуер от Dynatrace, за да следи уебсайта си и облачните системи за грешки, забавяния и прекъсвания, казва Дон Хол, мениджър на операциите в електронната търговия на компанията.

Хол казва, че бизнесът и ИТ служителите на Talbots могат да анализират процента на конверсия, средния обем на поръчките и броя на потребителите, които създават профили за пазаруване.

Автоматизация на роботизирани процеси (RPA)

Ефективността на бизнес процесите е приоритет и за компанията Zuora, където CIO Алвина Антар очаква да използва автоматизацията на роботизираните процеси (RPA), за да автоматизира ежедневните задачи на служителите в компанията. Това включва крайни потребители на ниво борд и извън него на софтуера за фактуриране и управление на приходите на компанията. С RPA като прокси за човешката дейност, Zuora може да създава възможности за самообслужване, които позволяват на крайните потребители да си помагат.

CIO ще оптимизират дейността на отделите си, като автоматизират 10% от задачите като техническа поддръжка с помощта на RPA и AI, смятат от Forrester. По този начин ще се усъвършенстват и възможностите служителите да се занимават с дейности с по-голяма добавена стойност, изискващи гъвкавост и креативност.

X