Мениджмънт

Ключови технологични тенденции за 2020

Мария Динкова

Благодарение на новите технологии и прилагането на установените такива, начинът, по който хората работят, ще продължи да се променя през 2020.

В ИТ сферата изкуственият интелект, машинното обучение, анализите, неприкосновеността на данните и сигурността ще играят съществена роля през новата година. Ето какво можем да очакваме от развитието на фирмените технологии.

Отворен код
Технологиите с отворен код ще позволят да се създаде обща среда между различните облаци, тъй като те са лесни за управление.

Следователно възможността да се интегрират различни приложения във всеки облак или в контейнери с отворен код ще доведе до масово използване на мултиоблака.

Очаква се през 2020 повече компании да осъзнаят възможностите на технологиите с отворен код в облачните среди и макар сега те да не се използват широко, през новата година ще се отчете сериозен ръст в тази посока.

AI – деликатният баланс между хората и автоматизацията
С все по-широкото използване на автоматизацията в ежедневието на компаниите, въвеждането на изкуствен интелект за подобряване на възможностите на хората ще продължи да бъде въпрос на труден баланс.

Независимо дали се използва за автоматизиране на повтарящи се задачи или за по-сложни дейности, AI ще започне все повече да навлиза във всички области на бизнеса.

Също така според експертите през 2020 ще станем свидетели на хиперавтоматизация, което е пресечната точка на изкуствения интелект и машинното обучение с автоматизацията на бизнес процесите (Robotic Process Automation).

Хиперавтоматизацията ще помогне да се поддържат динамични и сложни бизнес процеси, включително обработка на заеми, на застрахователни искания и други.

Подобряване на клиентското изживяване
Все повече компаниите общуват със своите клиенти чрез дигитални услуги и именно затова в бъдеще ще става все по-важно да се намират нови начини за подобряване на ъпдейтите и за доставяне на нови продукти по-бързо от всякога.

Това ще накара много компании да се насочат към оригинални за облака приложения, както и към използването на модерни архитектури за микроуслуги. По този начин организациите ще могат да осигурят на своя бизнес скоростта и гъвкавостта, необходими за поддържането на пазарната конкурентоспособност.

Инструменти за стандартизиране на данните
Демократизацията на данните доведе до широко използване на анализи в отдели, в които традиционно те не са прилагани при взимането на решения – например ИТ отделите.

Това означава, че сега има нови и различни източници на данни, които трябва да бъдат стандартизирани и проверени по качество, преди да могат да бъдат използвани за анализи.

Когато самите данни са предварително структурирани да пасват в общата схема или формат – с други думи, когато имаме стандартизация на данните – получаането на знания от данните ще отнема много по-малко време.

За да се случи това през 2020 ще видим все по-голямо търсене на инструменти за извличане и трансформиране, които помагат да се съкрати значително времето за стандартизиране на данните. Също така анализаторите ще трябва да започнат да се запознават с новите източници на данни и да споменатите тези инструменти при необходимост.

Лошото управление на данни
Милиони потребители, компании и агенции в публичния сектор генерират огромно количество данни ежедневно.

Макар че голяма част от това съдържание са изображения и видео клипове, не са за пренебрегване и данните, създавани от машините, базите данни и използваните приложения.

Управлението на всичката тази информация е изключително предизвикателство и грешките в това отношение могат да доведат до загуба на данни, прекъсване на дейността и предлаганите услуги, както и до нарушаване правилата за съответствие – а всичко това може да навреди сериозно на репутацията на всяка една организация само за минути.

В тази връзка през предстоящата година можем да очакваме повече проблеми за PR отделите, ако не бъдат предприети необходимите мерки за гарантиране сигурността на данните.

X