Дигитализация

Избиратели под карантина могат да подават е-заявление през egov.bg

Александър Главчев

Избиратели, поставени под задължителна карантина, могат да подават електронно заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. Заявлението е достъпно на Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и съгласно сроковете, определени с решение на ЦИК, може да се подава в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

X