Дигитализация

6 сигнала за промяна водят компаниите през успешна бизнес трансформация

Иван Гайдаров

Докато 88% от компаниите са наясно с предизвикателствата, пред които се изправят днес, само 6% са напълно уверени в способностите си да предвидят и реагират на бъдещи сътресения. Това сочат данните от най-новия доклад на Accenture "Бъдещето на бизнеса 2021". Проучването цели да подпомогне лидерите в разбирането за новата бизнес реалност, като посочва сигналите за промяна, които водят преструктурирането на организациите в световен мащаб. Идентифицирането им ще е ключово за успеха на бизнеса днес и за напред.

"Силно ограниченото време за действие по време на сътресенията миналата година създаде по-силно усещане за спешност, но и позволи на организациите да станат по-гъвкави, да опитват нови бизнес модели, да изграждат нови способности и да повишават устойчивостта", казва Анет Рипърт, изпълнителен директор "Стратегия и консултиране" в Accenture. "Нашият доклад "Бъдещето на бизнеса" трябва да е радар, който ще ориентира лидерите в сигналите за бизнес промяна. Така те с увереност не само ще виждат всяка възможност, но и ще вземат най-доброто от нея."

Пандемията изцяло промени наложилите се във времето тенденции, които поставяха на преден план опита, по-доброто усвояване на облачните технологии и новите модели на потребление. Някои от тях бяха опровергани, други засилени, трети - напълно преосмислени. Същевременно, в рамките на дни бяха създадени нови вериги за доставки и бизнес модели, а нови научни пробиви бяха реализирани за месеци, а не години. Това заедно с дълбоките структурни промени, които съпътстваха повече от една година турбуленции, създадоха бизнес среда, узряла за трансформация, със силно желание за задълбочен поглед в бъдещето и по-добро разбиране за ефекта от промяната.

Шест сигнала, които подготвят бъдещето на бизнеса

Първоначално Accenture идентифицира 400 тенденции, които в последствие съвместно с външни съветници, учени и изследователи са стеснени, за да се превърнат в лист с 25 сигнала за бизнес промяна. Всички те доказано биха имали голямо въздействие върху организациите в следващите три години. Шест сигнала обаче се открояват като ключови за бъдещия успех на компаниите, защото разкриват възможности и стимулират лидерите да възприемат промяната и да откриват нови пътища за растеж:

1) Учим се от бъдещето - Да видиш промяната преди да се е случила
Да правиш бизнес, който осигурява растеж, като разчиташ на исторически данни, за да предвидиш какво предстой, никога повече не е печеливша стратегия. Сега, когато решенията трябва да се взимат много бързо, организациите вече разчитат на голям набор от данни, правят анализи и използват изкуствен интелект, за да откриват и адресират потребителските и пазарните промени.

Според доклада 77% от организациите са увеличили използването както на вътрешни, така и на външни източници на данни в реално време през последните 12 месеца. Само 38% обаче използват такива данни в ежедневната си работа. И не само това - в едва 36% от организациите има представител на висшия мениджмънт, който отговаря за тези практики, а само 43% от тях разполагат със служители с необходимите умения, за да вършат тази дейност.

2) Към периферията - Взимането на решения се децентрализира
Глобалната криза фрагментира пазара още повече и формира отделни региони със собствени системи на управление, икономически модели и културни норми. Същевременно, навиците на потребителите се променят динамично и се появяват конкуренти, които успешно отговарят на новите нужди. Бизнесът отговаря като измества отговорността за взимането на решения към периферията на организацията и създава структура от свързани екипи, които са гъвкави и действат бързо. Когато "периферията" е упълномощена да взима повечето ежедневни оперативни решения, висшият мениджмънт може да се фокусира върху ключовите стратегически въпроси.

Докладът установява, че 91% от организациите са готови да работят като широко обединение на предприятия, за да реагират на все по-фрагментираната бизнес среда. Повече от половината (58%) вярват, че техният бизнес модел ще се промени през следващата година.

3) Устойчивостта става водеща - От "подкрепящи каузи" към "движени от каузи" бизнеси
Организациите осъзнават необходимостта от кауза, която да е от значение за всички заинтересовани страни, но заедно с това се появява и разминаване между намеренията и резултатите. Парадоксът се крие в предизвикателството да създадеш устойчиво производство или да спазиш ангажиментите си да осигуриш ползи за всички заинтересовани страни.

Докладът установява, че 28% от изпълнителните директори не са лично ангажирани с осигуряването на добавена стойност за всички заинтересовани страни, а за почти половината от организациите (48%) едно от най-големите предизвикателства е балансът с търговски интереси. Съществуват обаче признаци на промяна в посока реализиране на амбициите за устойчивост заедно с печалбите, като само 24% от лидерите казват, че ще обмислят намаляване на инвестициите в екологични и социални инициативи.

4) Доставки без ограничения - Преминаване отвъд физическите граници
Глобалната пандемия разтегна веригите за доставки, както никога досега, тъй като организациите предприеха драстични мерки в осигуряването на движението на стоки. За да отговорят на нарастващите очаквания за бързо, гъвкаво, рентабилно, отговорно и устойчиво изпълнение на поръчките, бизнесите трябваше да надскочат физическите ограничения на веригите за доставки, като започнат да преместват производството до точката на търсене.

Докладът установява, че по-голямата част от организациите (92%) са увеличили или планират да увеличат използването на центрове за микро поръчки; а 96% от тях имат или планират да създадат регионални вериги за доставки. И тук постигането на стойност за всички заинтересовани страни излиза на преден план - 80% от организациите казват, че очакванията на техните клиенти относно устойчивите практики значително са се увеличили през последните 12 месеца.

5) Реална виртуалност - Предефиниране на средата и мястото
Във времената, в които живеем, границите между физическия и виртуалния свят са напълно размити. Това явление предефинира усещането за място и реалност, като същевременно създава нови начини на живот, работа, потребление и общуване. След цяла една година на ограничено физическо взаимодействие, бизнесът удвоява виртуалното си присъствие - 88% от организациите инвестират в технологии за създаване на виртуална среда, а от тях 91% планират да продължат това развитие. И докато настоящата технология за виртуална реалност (VR) ангажира най-вече зрението и слуха, с времето тя ще става все по-реалистична, ангажирайки всички сетива и създавайки по-голяма връзка с физическото.

6) Новият научен метод - Трансформиране в научна компания
Пандемията насочи вниманието към научните иновации и ги постави на челно място в дневния ред на бизнеса. Докато през изминалото десетилетие всички компании се превърнаха в дигитални, в следващите 10 години ще се наложи да се насочат към науката и да я използват, за да отговорят на големите световни предизвикателства.

Сближаването с науката ще предостави радикални възможности, но само ако бизнесът е способен да подобри своя подход към иновациите. Според доклада 83% от организациите са съгласни, че възприемането на научен подход към иновациите ще им донесе бъдещ успех, а 82% казват, че инвестирането в науки извън традиционните за тяхната индустрия ще бъде от решаващо значение за успеха.

"Ясно се вижда, че докато организациите бяха принудени да направят бърза трансформация, наложена от изминалата година, днес те трябва активно да променят своите стратегии, да преосмислят развитието си и да помогнат на своите хора да се адаптират към този нов пейзаж. И всичко това в името на подготовката за едно изцяло ново утре," добавя Рипърт.


X