Дигитализация

Компаниите трябва да намалят дигиталните загуби в облака

Мария Динкова

Ако компаниите могат да намалят своите дигитални загуби, то по-голяма част от техния бюджет ще може да бъде насочена към облачни инвестиции, които водят до по-добри бизнес резултати, пише ITProPortal.

Това показва нов доклад от фирмата за управление на облачните данни NetApp, според който организациите, използващи облака, могат да понижат своите дигитални загуби с до 60%.

Проучване проведено сред 602 британски служители разкрива, че компаниите плащат 73% повече за облачните услуги, които използват в момента. Прилагайки инструменти за облачна оптимизация, според експертите от NetApp се ще намали дигиталните загуби, а това на свой ред ще позволи да се инвестира в области като изкуствен интелект, анализ на данни и постигане на истинско бизнес въздействие.

NetApp установяват, че повечето компании днес определят облака като особено важен за техния бизнес - сегмент, който стана по-широко използван по време на пандемията от Covid-19. За анкетираните удобството има висок приоритет, като 87% смятат, че съхраняването на данните в облака е по-лесно в сравнение с другите методи. Все пак почти половината не използват всички облачни услуги, които са на тяхно разположение.

"Компаниите в Обединеното кралство трябва да гарантират, че те максимизират възвръщаемостта на инвестициите от техните облачни услуги, тъй като това ще им позволи да ускорят използването на облачни базирани технологии като софтуер като услуга, анализи на данни и автоматизация. По този начин те няма да се ангажират с управлението на данните, а това ще им даде време и инструменти, така че да използват данните по-стратегически", изтъкват от NetApp.

X