Дигитализация

KBC Груп откри Център за дигитални технологии

CIO Media

Центърът ще е сред пионерите, прилагащи Scaled Agile Framework методологията

През април тази година белгийската финансова група KBC Груп откри Център за дигитални технологии (Digital Development Center) във Варна. Основната му дейност е изпълнение на IT проекти в подкрепа на дигиталната трансформация на банковите и застрахователните дружества от KBC Груп.

Тодор Петков, генерален мениджър на Центъра за дигитални технологии, разказва повече за компанията и бъдещите ѝ планове.

Как се зароди идеята за създаване на Център за дигитални технологии (Digital Development Center) във Варна?
Самата идея за изграждането на подобен център датира от миналата година. През 2019 г. КВС направи значителна инвестиция в морската ни столица със създаването на втория за компанията и първи в България Център за споделени услуги (Shared Service Center). За краткия период от година и половина там вече работят над 350 специалисти в различни области, включително и IT.

Съответно успехът на Центъра за споделени услуги и фактът, че в последните години България се оформя като своеобразен IT хъб на Балканите и разполага с наистина добре подготвени професионалисти, доведоха до решението именно във Варна да бъде създаден и център, който да се специализира в IT проекти. Така се стигна до бързата реализация на тази идея и вече активно набираме кадри за Центъра за дигитални технологии.

Какви са плановете за развитие?
До края на 2021 г. планираме да наемем 100 души в направления като Software Technical Design, Application Management, Software Engineering, Process & Product Management и Scrum Masters.

В момента фокусът ни е върху наемане на талантливи хора с опит зад гърба си, за да изградим заедно основите. И мисля, че това е наистина вълнуващо - да поставиш началото на нещо мащабно, което ще намери отражение във финансовите и застрахователните услуги, които ползват над 12 млн. потребители в Европа.

Кое е различното, иновативното в подхода ви към IT проектите?
Много софтуерни компании в България успешно работят по Аgile методологиите, но малко са онези, които познават и прилагат Scaled Agile Framework (SAFe) методологията. Именно по нея ще работим в Центъра за дигитални технологии. Целта ни е да съберем в едно бизнес и IT, създавайки гъвкав начин на работа, който дава възможност да отговарямe бързо и ефективно на очакванията на нашите клиенти. Още от самото началo има яснота за процеса на работа, плановете и заданията, които обикновено се изготвят на 3-месечна база. Целта е в рамките на 3 месеца крайнoто решение да бъде готово, тествано и да влезе в продукция. Тази методология доказано работи в Белгия и целта ни е да пренесем и да надградим целия опит и знания тук, в България.

И това всъщност е малка част от всичко, което предстои. При нас нещата доказано се развиват динамично и вярвам, че такова ще е развитието и на новия Център за дигитални технологии във Варна. Това, което можем да обещаем със сигурност на хората, които ще се присъединят към нас, е една иновативна среда, стабилност и предвидимост, много възможности за лично развитие и работа във водеща международна компания, която винаги носи безценен опит със себе си.

Съдържани от KBC


X