Анализи

Подгответе се за BaaS

Мария Динкова

Банкирането като услуга (Banking-as-a-Service, BaaS) и вградените финансови услуги се очаква да имат значително влияние върху индустрията през следващите 12 месеца, показва ново глобално проучване на Finastra.

От общо 785 банкери от САЩ, Обединеното кралство, Сингапур, Франция, Германия, Хонконг и Обединените арабски емирства, 85% предвиждат, че BaaS ще има голямо въздействие през следващата година. Същевременно според 40% от тях то ще бъде "сериозно", пише Finextra.

Междувременно 94% от запитаните се съгласяват, че отвореното банкиране е важно за техните организации. 63% признават, че то им позволява да подобрят потребителското изживяване и 59% успяват с негова помощ да привлекат нови типове клиенти.

Сътрудничеството остава важно за 94% от институциите за финансови услуги, макар че все още има няколко познати и нови предизвикателства, свързани с регулациите, сигурността и технологиите.

Сложните регулации се определят като значителна пречка според 40% от анкетираните глобално. За Франция (47%), Сингапур (45%) и Германия (44%) те представляват основната трудност, с която трябва да се справят.

Също така увеличеният риск при сигурността се явява основна пречка за банките в САЩ, Хонконг и Обединените арабски емирства (при всички 40%), докато остарелите системи и ИТ са посочвани като главните трудности пред сътрудничеството в Обединеното кралство (48%).

Covid-19 даде тласък на компаниите да внедрят и инвестират в нови технологии и иновации, споделят 8 от 10 запитани.

Ели Роснър, главен продуктов и технологичен директор отбелязва: "Нашите резултати показват как финансовите институции вече се възползват от отвореното банкиране и - това, което е ново тази година - нарастващата роля на BaaS."

"Ние вярваме, че тези инициативи вече започнаха да проправят пътя за истински отворените финанси, помагайки на финансовите институции да разработят и подобрят услугите, които осигуряват на своите клиенти", допълва Роснър.

X